Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Zorg in het Dorp: Schoolvoorbeeld Lokale Kracht

In 1961 richtten de inwoners van het Brabantse dorp Oerle een stichting op en kochten een voormalig schoolgebouw in het centrum van het dorp. Iedere inwoner legde 60 gulden in voor het dorpscentrum 'd’Ouw School'. Deze ontmoetingsruimte in zelfbeheer functioneert nog steeds goed.

Zorg in het dorp Oerle - Lokale Kracht

Lokale Kracht in beeld
Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert in de aanloop naar het congres 'Lokale Kracht' op 19 maart 2014 een nieuwe artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld', waarin steeds een ander project centraal staat.
Volg de serie 'Lokale Kracht in beeld'

Nu, in 2014 is daar elke woensdagochtend een gezellige inloopochtend met koffie, waar de wijkzuster van Oerle van 10.30 uur tot 11.30 uur bij aanwezig is. En dat niet alleen, de wijkzuster neemt ook elke week een zelfgebakken cake mee voor bij de koffie.

Oerle is een dorp van ruim 2400 inwoners in de gemeente Veldhoven, onder de rook van Eindhoven. De wijkzuster en de laagdrempelige ontmoetingsplek zijn de eerste successen van de Werkgroep Zorg in het Dorp, die zich sterk maakt voor zorgvoorzieningen in Oerle en daarbij goed gebruik maakt van het bestaande, een rijke traditie van actieve burgers: Lokale kracht avant la lettre.

“Als je in Oerle iets mankeert, moet je altijd het dorp uit, er is niets. Als je niet meer thuis kunt wonen, omdat je dement bent, dan moet je het dorp uit. Er is geen huisarts, er was helemaal niets”, zegt Harry van der Zanden, één van de vier leden van de werkgroep.

We willen de wijkzuster terug

Eind 2011 heeft de werkgroep een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van 55 jaar en ouder om begeleid door ervaringsdeskundige Ad Pijnenborg van zorgcoöperatie Hoogeloon te discussiëren over wonen, welzijn en zorg in het dorp. Uitkomst van deze bijeenkomsten was dat de meeste ouderen in Oerle willen blijven wonen, maar dat er dan wel voorzieningen moeten komen, zoals een zorgcentrum, winkels en goed openbaar vervoer .

Een veelgehoorde wens was “We willen de wijkzuster terug.” Het project wijkzuster, dat juli 2012 is gestart, was het snelst te realiseren. Dit zou een pilot zijn van twee jaar, maar vanwege het grote succes is onlangs besloten dat de wijkzuster in ieder geval blijft.

Lees het volledige artikel (pdf).

17-03-2014 15:11
Aedes Actiz