Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: mantelzorg

Mantelzorg

Steeds vaker komt het voor dat de zorg aan een hulpvrager wordt gegeven door één of meer leden van diens directe omgeving. Deze mantelzorg is onbetaald, ongeorganiseerd en wordt niet-beroepsmatig verleend.

Foto: Chris Pennarts
Het aantal zorgvragers groeit en daarmee ook het aantal bewoners dat mantelzorg verleent. Mantelzorgers leveren vaak zeer intensieve informele zorg aan partners, familieleden, buren of andere bekenden. Mantelzorgers zijn geen primaire doelgroep van de woningcorporaties. Maar de bewoners voor wie zij zorgen zijn dat wel. Mantelzorgers zijn immers de belangrijkste zorgverleners voor veel van de 700.000 bewoners met ernstige lichamelijke en zintuiglijke beperkingen in corporatiewoningen. Daarom richten steeds meer corporaties hun huisvestings- en welzijnsbeleid ook op deze doelgroep.

Als men familie en/of vrienden heeft die een zorgbehoevende willen en kunnen verzorgen, is de mantelzorgwoning een goede optie. Dit is een verplaatsbare, tijdelijke, zelfstandige woning die direct naast een bestaande woning (van de mantelzorger) wordt geplaatst.

21-10-2013 15:17

Voor u geselecteerd (3)

Toch onder één dak met dementerende partner in De Prinses

Als je partner gaat dementeren, kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Wat doe je dan? Opname in een verpleeghuis? Dat wordt vaak gezien als een onwenselijke en dan ook laatste (red)middel. Maar er zijn ook tussenoplossingen.. 09-04-2013

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert.. 13-10-2011

Webspecial Mantelzorg

Woningcorporaties richten hun huisvestings- en welzijnsbeleid steeds meer ook op mantelzorgers. Het Kenniscentrum liet een quick scan uitvoeren naar de voorzieningen die woningcorporaties realiseren voor deze doelgroep. 29-04-2010

Nieuws » (35)

De pot op met de anti-mantelzorg regels!

Ben ik nou de enige die dit vindt? Nee toch? Mantelzorg in combinatie met wonen krijgt weinig tot geen aandacht in de planvorming en woonvisies van gemeenten en woningcorporaties. Gezien het steeds grotere beroep dat we op het groeiende aantal.. 11-03-2015 15:03

Meer bewegen voor een grotere zelfredzaamheid

Een sterke lichamelijke en geestelijke conditie betekent een grotere zelfredzaamheid. Daarom is het voor thuiswonende kwetsbare ouderen en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen belangrijk om meer te bewegen. Zo belangrijk zelfs dat de.. 21-12-2014 15:20

Mantelzorgwoningen: wat mag en wat niet?

Sinds 1 november is het plaatsen van mantelzorgwoningen in de regel vergunningvrij. Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het nemen van bureaucratische drempels. Tijd die er vaak juist niet was. De nieuwe.. 06-11-2014

Praktijk » (23)

De ‘zorgmantel’ even ophangen in Logeerhuis Kapstok

Logeerhuis Kapstok is een nieuwe bestemming voor een leegstaande vleugel in verzorgingshuis Het Schuttersveld te Venray. Serviceclub Junior Kamer Venray nam het initiatief. Het logeerhuis is er voor de mantelzorgers, die hun ‘zorgmantel’ daar.. 09-12-2013 13:52

Marktplaats voor informele zorg gelanceerd

Zelf de regie nemen bij het vragen of aanbieden van informele zorg? Dat kan sinds kort via de landelijke website van coöperatie 'WeHelpen'. De online marktplaats www.wehelpen.nl verbindt mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp.. 31-10-2012

Zes kangoeroewoningen in Alkmaar

In Alkmaar staan nu zes kangoeroewoningen. Een nieuwe woonvorm voor de regio Alkmaar. Alle zes de kangoeroewoningen zijn bewoond. Er staan zelfs al twee kandidaten op de wachtlijst. 21-02-2012

Tools » (7)

Film maakt samenspel mantelzorger en professional bespreekbaar

In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Hoe is de onderlinge samenwerking en is deze.. 08-11-2012

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert.. 13-10-2011

Gratis app voor mantelzorgers

Mantelzorgers met een iPhone kunnen de taken en zorg rondom een zorgbehoevend persoon verdelen en regelen in een nieuwe gratis applicatie ‘Caren’. De ‘app’ is een online agenda ontwikkeld door Nedap Healthcare. De mantelzorger kan ook.. 04-04-2011

Onderzoek » (11)

Langer thuis met dementie door beeldbellen

Beeldbellen biedt meerwaarde voor cliënt en mantelzorger boven regulier bellen. Dit blijkt uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De centrale vraag in het onderzoek was hoe de dementerenden en de mantelzorgers het.. 01-07-2011

Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen

Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creëren van meer ruimte voor levensloopgeschikt bouwen, het levensloopgeschikt maken van het.. 07-06-2011

Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen

Er is nog steeds behoefte aan kangoeroewoningen, hoewel het nadrukkelijk om een nichemarkt gaat zonder wezenlijke groei. Dat concludeert de quickscan kangoeroewoningen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitvoerde. Het Kenniscentrum wilde.. 06-04-2011

Blogs » (4)

De pot op met de anti-mantelzorg regels!

Ben ik nou de enige die dit vindt? Nee toch? Mantelzorg in combinatie met wonen krijgt weinig tot geen aandacht in de planvorming en woonvisies van gemeenten en woningcorporaties. Gezien het steeds grotere beroep dat we op het groeiende aantal.. 11-03-2015 15:03

Ouderen in de knel

Ouderen maken zich zorgen over hun toekomst. Het heeft even geduurd voordat ouderen in de gaten kregen dat een flink aantal voorzieningen verdwijnt. Zij rekenden op voorzieningen als het verzorgingshuis, dagopvang en maaltijden. In rap tempo.. 28-04-2014

'Koekjes brengen naar oma'

We leven nu lang en gelukkig, maar zien wel dat er verschuivingen plaatsvinden. We zullen onze eigen boontjes moeten doppen met onze naasten. Als dat onvoldoende lukt, kunnen we aankloppen bij onze gemeenten, bij hulpverleners. Deze beweging is al.. 30-08-2013

Aedes Actiz