Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Kleinschalig wonen voor mantelzorgers

Beeldje 'Helpende hand' gemaakt door Jackie (www.jackie-beelden.nl) Foto: Ed Nolte

De afgelopen jaren hebben verschillende corporaties mantelzorgprojecten gerealiseerd waarin ook kleinschalig wonen een plaats kreeg.

Inleunwoningen

Corporatie Zuidwestfriesland in Balk is bij de renovatie van het verzorgingshuis Nij Marienacker in Workum actief aan de slag gegaan. Het verzorgingshuis (eigendom van Zuidwestfriesland) was aan renovatie toe. Van de verschillende nieuwe concepten die de revue hebben gepasseerd bleek de in- en aanleunwoning-formule de meest kansrijke. De zorgaanbieder, Tellens Zorggroep, werkte graag mee.

Er zijn sinds januari 2007 naast de ruim 50 intramurale appartementen ( tweekamers zonder kookgelegenheid) op begane grond, 1 en 2 hoog, op de derde etage 17 zogenaamde inleunwoningen gerealiseerd waarin mensen samen kunnen blijven wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. De zorg die geleverd kan worden maakt het mogelijk dat partners zonder intramurale indicatie toch zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast zijn 29 grotere aanleunwoningen gebouwd, waar ook nog plaats is voor een logeerkamer. De woningen zijn gelijkvloers en rolstoelgeschikt. Bij overlijden van één, kan de ander blijven wonen, er zijn geen clausules in het contract opgenomen. Het concept slaat goed aan. Er zijn meer dan voldoende gegadigden. Er is een wachtlijst voor kandidaat huurders. De verhuurprijzen bevinden zich onder de huurgrens. De zorgleverancier biedt de zorg in de in- en aanleunwoning. Voor de verhuur maakt het geen verschil.

Groepswoningen

Corporatie Aertswaens in Veldhoven heeft eind maart 2005 een grootschalig wooncomplex gerealiseerd: het Rundgraafpark, waarin drie groepswoningen voor licht dementerenden. Rundgraafpark is gelegen in Veldhoven-Noord en bestaat uit 40 koop- en 113 huurappartementen voor senioren. In het complex wonen zowel zelfstandige senioren, als mensen die zorg nodig hebben. Zo kunnen zorgvragers en mantelzorgers bij elkaar blijven.

Corporatie Mooiland Maasland in Grave is al langer bezig met het ontwikkelen van kleinschalige wooncomplexen waar echtparen, waarvan een partner dementie heeft, met voorrang kunnen wonen. Op initiatief van de Pantein Holding (zorgaanbieder) en Mooimaasland als corporatie worden op vier plaatsen kleinschalige voorzieningen gebouwd voor dementerenden in de nabijheid van appartementen voor echtparen. Echtparen waarvan een van de partners kampt met dementieproblemen, kunnen voorrang krijgen voor deze appartementen. De dementerende partner kan dan verblijven (overdag of 24 uur) in de kleinschalige voorziening.

03-05-2010 11:35
Aedes Actiz