Mobiele mantelzorg in De Dellen. Foto: Ed Nolte

Respijthuizen en logeerhuizen voor mantelzorgers

Respijthuizen bieden mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg voor korte tijd over te dragen. De zorgvrager wordt in huiselijk sfeer opgevangen door vrijwilligers uit de wijk. Hij of zij is gast en kan één tot zes weken verblijven. Vrijwilligers geven de zorg die normaal de mantelzorger geeft. Logeerhuizen of logeerkamers bieden mantelzorgers de mogelijkheid om tijdelijk tot rust te komen in een andere omgeving, terwijl professionele zorgverleners de zorg overnemen.

Overbelaste familieleden

In Alkmaar namen Woningcorporatie Kennemer Wonen en de gemeente Alkmaar  het initiatief voor het project het Respijthuis. Er is becijferd dat jaarlijks tussen de 1.000 en 1.300 Alkmaarders overbelast raken door de dagelijkse zorg voor hun partner, kind of familielid. Het respijthuis is een vrijstaand huis op een mooie locatie en krijgt vier slaap/woonkamers, ieder met eigen badkamer, en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en keuken. De corporatie is samen met de stichting op zoek gegaan naar een geschikte locatie, die mooi en rustig is gelegen en waar plaats is voor een zitslaapkamer met natte cel voor vier zorgvragers en een gemeenschappelijke ruimte.

Locatie om tot rust te komen

Mario Jupijn van Kennemerwonen: "Het moest een locatie zijn waar mensen echt tot rust kunnen komen. Probleem is dan, als je een geschikte locatie vindt moet je ook direct kunnen toeslaan. Daarin bleken onze afspraken met de gemeente te weinig concreet. Iedere keer als we een geschikte locatie hadden gevonden moest binnen de gemeente het vergunningverleningproces nog worden opgestart. Toen zijn we met de wethouder om de tafel gegaan en hebben een algemene intentieverklaring gekregen, niet-locatiegebonden. Dat helpt, zo hebben we de huidige locatie kunnen vinden en na een snel schetsontwerp van de architect een vergunning gekregen en een go kunnen geven. Daarnaast was een hele goede zet van ons om van begin af aan zeer open te communiceren met de buurtbewoners, op inloopavonden presentaties gegeven, waarbij vooral de angst van parkeeroverlast speelt. Ook daar hebben we met de gemeente goede afspraken over kunnen maken."

Multifunctioneel gebouw

Al met al is in een recordtempo (zes maanden) het hele proces doorlopen. Het gebouw is eigendom van de corporatie en wordt geheel verbouwd. Er is rekening gehouden met de multifunctionaliteit van het gebouw, mocht deze formule niet werken, dan is het huis ook goed om te bouwen tot bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Vooralsnog ziet het er naar uit dat er erg veel vraag is, dus er is geen angst voor leegstand.

De kosten worden gedekt door de zorgindicaties die de gasten meekrijgen vanuit de AWBZ   en de gemeente heeft voor de rest van de dekking een toegift toegezegd. De zorg wordt door vrijwilligers geleverd. Kennemerwonen is, bij gebleken succes, niet ongenegen ook in Heiloo iets dergelijks op te zetten. De corporatie heeft nog veel nieuwbouwlocaties waar plannen voor een respijthuis goed zouden kunnen passen. Wat steeds blijft, is de spanning tussen wonen en zorg: wie betaalt?

Woonservicezone

Woningstichting Woensdrecht is betrokken bij het opzetten van een woonservicezone waarin het gebouw het Dorpspunt het middelpunt vormt. De ontmoetingsruimte met enkele algemene ruimten in het gebouw worden beheerd door een stichting waarin bewoners zelf het bestuur vormen. Een projectcoördinator ondersteunt, die wordt betaald door alle deelnemende partners: Woningcorporatie, thuiszorg, GGZ, gemeente, stichting Welzijn Ouderen. In de regio is het geven van onderlinge hulp, zowel door buren als familie, nog regel. Dat wil de corporatie graag ondersteunen. In het gebouw kunnen veel activiteiten plaatsvinden.

Logeerkamers voor mantelzorgers

Specifiek voor de doelgroep mantelzorgers bevat het ook twee logeerkamers voor mantelzorgers en een aangepaste badkamer die door zorgorgansiaties of particulieren kan worden gehuurd. In de badkamer is ruimte voor toepassing van hulpmiddelen die men vaak in de eigen woning niet kan gebruiken. De logeerkamers zorgen ervoor dat mensen dicht bij familie of vrienden kunnen zijn als deze (tijdelijk) extra aandacht nodig hebben.  Voor het logeren wordt een kleine vergoeding per nacht gevraagd. Tot nu toe is er nog beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar er is ook nog niet veel bekendheid aan gegeven. In het gebouw is ook de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerszorg ondergebracht die door de stichting Welzijn Ouderen wordt  geleverd. Met de gemeente wordt gekeken in welke mate de eerste zes prestatievelden van de WMO kunnen worden ingevuld, het complex biedt veel mogelijkheden om hierin te voorzien.

Meer informatie

  • Het Respijthuis Alkmaar

29-04-2010