Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum

In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo wordt extramurale zorginfrastructuur vaak gecombineerd met ruimten voor bijvoorbeeld dagverzorging of intramuraal verblijf die via de AWBZ worden bekostigd.

Deze publicatie geeft zorgaanbieders inzicht in de financieringsmogelijkheden die de AWBZ biedt om bij te dragen aan de exploitatie van multifunctionele centra. Bureau HHM heeft daarvoor alle mogelijke bronnen van de AWBZ op een rij gezet. Via een voorbeeld wordt dit toegelicht.

Het rapport heeft meerdere reacties losgemaakt met als resultaat een aangepaste versie. Daarnaast is er een samenvatting van overige (bedrijfsmatige) reacties.

29-07-2009 09:04

Meer informatie

Aedes Actiz