Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Multifunctionele accommodaties

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is vaak het hart van een woonservicegebied. Het is het voorzieningencentrum voor wonen, zorg en welzijn. Vaak gecombineerd met andere functies zoals het gezondheidscentrum, kinderopvang en grand café.

In een MFA is sprake van tweerichtingsverkeer van mensen die naar het centrum komen om diensten te halen en omgekeerd dient het centrum als uitvalsbasis om zorg en diensten naar de wijkbewoners te brengen. Het centrum kan ruimte bieden aan de volgende functies:

  • activiteiten: ontmoeting, restaurant of grand café, recreatie, cultuur, sport, educatie
  • zorg: (integraal) zorgteam, wijkziekenboeg en logeerkamers
  • diensten: informatie en advies, maaltijden, linnenservice, klussendienst, gemakswinkel
  • gezondheid: huisartsen, therapeuten, apotheek, ambulante GGZ

De invulling hangt af van de locatie, de omvang van de wijk en de aanwezigheid van andere functies. Ligt het winkelcentrum vlakbij, dan zal een gemakswinkel niet nodig zijn. Een buurthuis in de directe nabijheid biedt de mogelijkheid om activiteiten te combineren. In een wijk van minder dan 5.000 inwoners zal misschien alleen een afhaalpunt voor medicijnen haalbaar zijn en geen apotheek.

Ontmoeting en integratie

Een multifunctionele accommodatie is qua opzet en uitwerking meer dan een bedrijfsverzamelgebouw. Het multifunctionele gebruik dient om inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisaties te ondersteunen. Door functies of ruimten te delen, kunnen groepen gebruikers met elkaar in contact komen. Ontmoeting en integratie zijn uitgangspunten van vrijwel elk multifunctioneel opgezet project. Een zelfde idee heeft ook geleid tot de vorming van brede scholen.

Projecten wonen, zorg en onderwijs

Inmiddels is er ook een aantal projecten gerealiseerd waarbij wonen, zorg en onderwijs zijn gecombineerd. In de publicatie 'Voor jong en oud' zijn zes voorbeelden beschreven.

Financiering

De financiering van dergelijke complexen is geen sinecure. He Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft hierover verschillende publicaties uitgegeven.

03-09-2013 14:13

Meer informatie

Aedes Actiz