Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: blog

Essayreeks 'Vijf jaar innovatie in wonen en zorg'

Ter ere van haar 5-jarig jubileum heeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2007 tien mensen gevraagd een essay te schrijven over vernieuwingen en trends op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De schrijvers zijn spraakmakende personen uit wetenschap, politiek en praktijk. De essays zijn gebundeld in het boek 'Innovatie in wonen en zorg'.  Het boek bevat ook andere bijdragen die samen een beeld vormen van vernieuwingen en trends op het gebied van wonen en zorg. Hieronder vindt u de namen van de essayisten en de links naar hun verhalen. 

Oude wijn in nieuwe zakken - Yolan Koster

Essay van Yolan Koster, veranderkundige, senior consultant Quintis, lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en lid van de Taskforce Handicap en Samenleving. Lees het essay.

Andere kijk op ouder worden - Arnold Reijndorp

Essay van Arnold Reijndorp, stadssocioloog, lid van de VROM-raad, bijzonder hoogleraar sociale en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden aan de Universiteit van Amsterdam. Lees het essay.

Bekijk het eens van de andere klant - Gerdi A. Verbeet

Essay van Gerdi A. Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Lees het essay.

Mijn tante Truus - Margriet Meindertsma

Essay van Margriet Meindertsma, Eerste Kamerlid voor de PvdA en voorzitter van de vaste commissie voor VROM/WWI. Lees het essay.

Meer aandacht voor zachte infrastructuur - Anton Westerlaken

Essay van Anton Westerlaken, lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en voorzitter van de Raad van Bestuur van 's Heeren Loo. Lees het essay.

Uitgaan van de kracht van ouderen - Niny van Oerle

Essay van Niny van Oerle, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en voormalig voorzitter van de parlementaire themacommissie Ouderenbeleid. Lees het essay.

Welke innovaties hebben echt het aangezicht van woonzorgland veranderd? - Jeroen Singelenberg

Essay van Jeroen Singelenberg, programmaregisseur SEV. Lees het essay.

Individualisering als innovatie - Paul Schnabel

Essay van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Lees het essay.

Luisteren naar degenen voor wie je het allemaal doet - Pauline Meurs

Essay van Pauline Meurs, bijzonder hoogleraar Management en Organisatie in de Gezondheidszorg en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Namens de Partij van de Arbeid is zij sinds 12 juni 2007 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Sinds 1 september 2007 is zij voorzitter van ZonMw. Lees het essay.

De kunst van samen wonen - Marlieke de Jonge

Essay van Marlieke de Jonge, stafmedewerker Lentis, lid van de Taskforce Handicap en samenleving, burger van Groningen-stad, Oosterpoort in het bijzonder. Lees het essay.

21-10-2013 13:37

Gerelateerd

                  Aedes Actiz