Handreiking voor een goede woonruimteverdeling

Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag en aanbod van geschikte woningen op elkaar afstemt, is essentieel. De handreiking 'Woonruimteverdeling' toont goede voorbeelden van zulke woonruimteverdeelsystemen. 

Geschikte woningen

Ouderen en gehandicapten vragen vaker om bijzondere vormen van wonen. Naast beschikbaarheid van zorg en diensten gaat het dan ook om voldoende geschikte woningen. Daarin kan worden voorzien door nieuw- en verbouw, maar ook met een effectieve woonruimteverdeling. In opdracht van het ministerie van VROM en met betrokkenheid van Aedes, zijn goede voorbeelden in kaart gebracht. 

Stimulerende rol

De handreiking 'Woonruimteverdeling voor ouderen en mensen met een handicap' beschrijft twaalf cases. Lokale partijen maken daarin kenbaar hoe zij hun woonruimteverdeling vorm geven en daarmee bijdragen aan langer zelfstandig wonen in eigen buurt van ouderen en mensen met een beperking. 

Samenwerking

Een woonruimteverdeelsysteem moet aan bepaalde prestatie-eisen voldoen. Transparantie en integraliteit, rechtvaardigheid, efficiency en effectiviteit blijken de centrale begrippen te zijn. Corporaties en zorgorganisaties kunnen hieraan in de praktijk verschillend gewicht toekennen. De onderzoekers stellen vast dat de samenwerking tussen woningcorporaties en zorgaanbieders goed vorm begint te krijgen. De uitdaging schuilt erin om maatwerk voor een specifieke doelgroep te realiseren in combinatie met een woonruimteverdeelsysteem dat tegelijkertijd eenvoudig en rechtvaardig is. 

Toenadering wonen en zorg

De handreiking bundelt de beste praktijkvoorbeelden en komt tot een aantal tips voor goede woonruimteverdeling. Belangrijk is de bereidheid van zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij het lokale of regionale woonruimteverdeelsysteem. Woningcorporaties en de organisaties die de woonruimteverdeling uitvoeren, kunnen die systematiek aanpassen aan ouderen en gehandicapten. Gemeenten vervullen een stimulerende rol bij deze toenadering tussen wonen en zorg. 

Meer informatie

21-12-2009

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com