Foto: Chris Pennarts

Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn

Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun toekomstige plannen ingekaderd worden in een gemeentelijke structuurvisie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van George de Kam, bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties en Tim Schellekens, Masterstudent Planologie (beiden aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Zij hebben de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) onderzocht.

Worstelen met inpassing in gemeente

Voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn zijn belangrijk voor de bewoners van nieuwe en te herstructureren wijken. Maar lokale partners worstelen nogal eens met de ruimtelijke inpassing van voorzieningen, en het is niet uitzonderlijk dat zij daarbij achter het net vissen in gemeentelijke beleids- en planvorming. Bovendien is de financiering een moeizaam proces, vooral zorginfrastructuur (zoals een steunpunt voor ouderen in de wijk) is wat dat betreft geen sinecure.

Structuurvisie en grondexploitatie

De onderzoekers laten zien hoe de wettelijk verplichte gemeentelijke structuurvisie gebruikt kan worden om goede afwegingen te maken bij de (ruimtelijke) inrichting van woonservicegebieden. Daarnaast bevat de nieuwe Wet ruimtelijk ordening bepalingen over de grondexploitatie. Deze kunnen worden gebruikt om de kostentoerekening aan (bijvoorbeeld) steunpunten te beperken. Dat levert een bijdrage aan het oplossen van de veel voorkomende problemen met de financiering van dergelijke voorzieningen. 

De bevindingen van de onderzoekers staan in het rapport 'Structuurvisie en grondexploitatie als ondersteuning van gemeentelijk beleid voor woonservicegebieden - Een verkenning van de mogelijkheden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening'.

Meer informatie

  • Download het rapport 'Structuurvisie en grondexploitatie als ondersteuning van gemeentelijk beleid voor woonservicegebieden' op de website van George de Kam.

01-03-2010