Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: regelgeving zorg

Regelgeving zorg en welzijn

Wet- en regelgeving zorg en welzijn die van belang is voor wonen en zorg:

regelgeving zorg en welzijn

Wet langdurige zorg (Wlz)

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Zorginfrastructuur

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Gerelateerd:

  • Regelgeving wonen
  • Op de site Overheid.nl staan in het onderdeel wetten de verdragen, wetten, ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten en regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO).
20-07-2015 14:15

Voor u geselecteerd (2)

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Veelgestelde vragen Scheiden Wonen Zorg

Sinds januari 2013 is 'scheiden wonen en zorg' een feit. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar! 09-07-2012

Nieuws » (55)

Vergeten groep: inwoners met een zorgvraag

Gemeenten met een krappe woningmarkt hanteren sinds dit jaar nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen, daarbij geholpen door de handreiking en model-huisvestingsverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG.. 09-11-2015 16:58

Ruimtelijke oplossingen voor scheiden wonen zorg

Zorgorganisaties en corporaties verhuren appartementen in het verzorgingshuis om dreigende leegstand te voorkomen. Het bestemmingsplan lijkt dat niet altijd toe te staan. Of er is strijd met regionale afspraken over woningaantallen. Dit bedreigt de.. 01-10-2015

Oproep: problemen met passend toewijzen zorgwoningen?

Minder nieuwbouw van zorgwoningen. En langere wachttijden voor ouderen en mensen met een beperking. Dat is het scenario dat dreigt nu corporaties vanaf volgend jaar hun woningen passend naar inkomen moeten toewijzen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 08-07-2015 16:55

Praktijk » (5)

Scheiden van wonen en zorg: in Kortenhoef voeren ouderen de regie

Het scheiden van wonen en zorg is dichterbij dan we denken. Op veel plekken in Nederland gebeurt het al. Zoals in Kortenhoef, waar veertig bewoners van voormalige verzorgingshuizen zelfstandig in één van de 137 huurappartementen wonen.  'We.. 26-09-2012

Samen één visie met goede werkafspraken

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom bouwproject De Amerhorst. De Amerhorst is een.. 06-07-2011

Wmo congres: impressie workshop samenwerking

Hoe gaat het verder met deze samenwerking? Wordt het een droom of een nachtmerrie? Deze vragen zetten de tongen in beweging tijdens de workshop 'Samenwerking en regievoering bij wonen, welzijn en zorg' voor gemeenten en lokale partners op het Wmo.. 28-09-2009

Tools » (6)

Ruimtelijke oplossingen voor scheiden wonen zorg

Zorgorganisaties en corporaties verhuren appartementen in het verzorgingshuis om dreigende leegstand te voorkomen. Het bestemmingsplan lijkt dat niet altijd toe te staan. Of er is strijd met regionale afspraken over woningaantallen. Dit bedreigt de.. 01-10-2015

Duidelijkheid over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

Met een aanvulling op bestaande huurcontracten schept het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg duidelijkheid over de verplichte inkomenstoets voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties. Het hulpmiddel, ontwikkeld in samenwerking.. 09-06-2015 17:06

Wegwijzer zorgvuldig gebruik technologie in de zorg

Het gebruik van technologie in de zorg kan de kwaliteit van leven verbeteren en de kwaliteit van werken in de zorg vergroten. Maar technologie brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het onderwerp heeft de volle aandacht van de toezichthouders.. 25-11-2013 14:26

Achtergrond » (8)

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Webspecial Rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en.. 14-07-2011

Zorgzwaartepakketten (ZZP's)

Zorgzwaartepakketten vormen de basis van zorgzwaartebekostiging. Dit is sinds 1 januari 2009 het financieringssysteem voor de AWBZ voor instellingen in de verpleging en verzorging, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg.. 16-12-2010

Onderzoek » (13)

Risico’s zorgvastgoed in beeld gebracht

Drie recente publicaties geven meer inzicht in de risico’s die corporaties en zorgorganisaties lopen met hun verzorgingshuizen. Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van verzorgingshuizen en daarmee een forse verliespost. Het.. 21-05-2015 17:06

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een rijtje. In de tweedelige Themavisie 'Scheiden wonen.. 27-06-2013

Lokaal maatwerk nodig voor jaarlijks 42.000 geschikte woningen

Lokaal maatwerk is vereist om in de komende jaren voldoende woningen te realiseren voor ouderen en mensen met een beperking. Dat schrijven minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en staatssecretaris Van.. 11-06-2013

Blog (1)

Zorgwoning in de knel door huisvestingsverordening

Veel gemeenten stellen op dit moment een nieuwe huisvestingsverordening vast en regelen daarin de toewijzing van sociale huurwoningen. Gastblogger Margrieta Haan beschrijft de gevolgen voor zorgcomplexen waarin appartementen worden verhuurd. Om.. 03-06-2015 16:00

Aedes Actiz