Nieuwe afspraak over boekwaardeprobleem AWBZ bij huursituaties

Aedes, ActiZ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben afspraken gemaakt over de enquête 'boekwaarde AWBZ'. De enquête was niet toegesneden op het feit dat zorgorganisaties hun vastgoed vaak huren van corporaties. De partijen zijn erin geslaagd om een efficiëntere aanpak te ontwikkelen om de omvang van de 'boekwaardeproblematiek' bij huursituaties in kaart te brengen.

Representatief beeld

Met de gegevens van de grote verhuurders Habion, Woonzorg Nederland en Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) verwacht NZa een representatief beeld van het boekwaardeprobleem te krijgen. Hiervoor is een specifieke vragenlijst ontwikkeld die door de drie corporaties voor in totaal bijna 300 complexen wordt beantwoord. De zorgorganisaties die huren van Habion, Woonzorg Nederland en SOR moeten hun NZa-registratienummer aan hun verhuurder kenbaar maken. Zorgorganisaties die van andere corporaties huren, kunnen ervan afzien om de NZa-enquête voor het onderdeel 'huursituatie' in te vullen. De NZa beoogt nog in het voorjaar van 2010 inzicht te hebben in de omvang van de boekwaardes.

Meer informatie

  • Nieuwsbericht Aedes
  • Nieuwsbericht ActiZ (ledennet)

 

09-03-2010