WTZi - Regeling kleinschalig wonen

Voor kleinschalige woonvormen bestaat binnen de Wet Toelating Zorginstellingen(WTZi) een AWBZ-brede regeling. De regeling is voor het laatst aangepast in juni 2009.

Nabijheidscriterium vervangt postcode

In 2009 is het postcodecriterium uit de AWBZ-brede beleidsregel kleinschalig wonen geschrapt. Daarvoor in de plaats is een nabijheidscriterium gekomen. In de beleidsregel kleinschalig wonen luidt de definitie van woonvormen nu: 'samen met andere in de directe omgeving gelegen zodanige voorzieningen aan niet meer dan voor zover het gaat om zwaar verblijf 24 personen en voor zover het gaat om licht verblijf 50 personen huisvesting bieden, met dien verstande dat het totaal van licht en zwaar verblijf tezamen ten hoogste 50 personen bedraagt.' De criteria zelfstandige woningen 'voor maximaal zes personen' zijn ongewijzigd gebleven.

De combinatie van zwaar en licht maakt het mogelijk een woonvorm te realiseren voor bijvoorbeeld 50 plaatsen licht of 24 plaatsen zwaar gecombineerd met 26 plaatsen licht en alles daartussen. 

ABWZ-brede regeling

De beleidsregel kleinschalig wonen is ingevoerd voor de ouderenzorg (V&V), de GGZ en de gehandicaptenzorg. De gehandicaptenzorg kende tot 2006 de Regeling Kleinschalig Wonen (RKW).

Meer informatie

30-06-2009