Aan de slag met rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiŽle onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en businesscase zijn hiervoor onontbeerlijk.†Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg geeft in een nieuwe webspecial†overzicht en inzicht om hierbij te helpen.

Drie instrumenten

Bij de realisatie van uw woonzorgprojecten kunt u gebruik maken van†drie recent ontwikkelde instrumenten, waarmee wij u in de special vertrouwd maken:

  • Scenariomodel Ouderenzorg van Bureau Ouderenzorg, Organisatieadvies en management
  • Rekentool 'Rekenen aan Zorgvastgoed' van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Realink Consultancy
  • Format Businesscase Zorgvastgoed van ILFA Treasury Support

Basis voor een heldere discussie

Zorgaanbieders en woningcorporaties krijgen met deze special inzicht en richting voor de succesvolle realisatie van meer, mooie en innovatieve woonzorgprojecten. De inzichten en instrumenten kunt u gebruiken voor een heldere discussie tussen partners binnen en buiten het project, ook met financiers, zorgkantoor en gemeenten.

Meer informatie

14-07-2011