Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: samenwerking

Samenwerking

Wonen, welzijn en zorg bijeen brengen in woonservicegebieden en andere woonzorgprojecten, kan niet zonder lokale samenwerking tussen zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en woningcorporaties.

Maquette Nesselande, Rotterdam
Ondanks alle goede bedoelingen verloopt de samenwerking tussen woonzorgpartijen vaak moeizaam. Bekende oorzaken zijn tegenstrijdige belangen, onduidelijkheid over financiering van projecten en te weinig aandacht voor het interne draagvlak binnen organisaties.
Ook speelt mee dat de onderlinge rolverdeling vaak niet helder is. Hoe de gemeente vorm geeft aan de haar toegedichte regierol is nog lang niet overal uitgekristalliseerd.

In dit dossier brengt het Kenniscentrum kennis en instrumenten samen over goede voorbeelden, nieuwe inzichten en handige hulpmiddelen om de samenwerking tussen lokale partijen te ondersteunen.

22-09-2013 23:27

Voor u geselecteerd » (8)

It takes two to tango

Hoe kunnen zorgorganisaties een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor zorgcoöperaties? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht brachten de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen deze partijen.. 17-11-2015

Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

Er verandert veel in de organisatie en financiering van het wonen met zorg voor mensen met psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties. De werkwijze van hun samenwerkingspartners.. 18-02-2015 14:12

Experiment All-inclusive: verzorgingshuis nieuwe stijl

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ samen met 12 woningcorporaties en zorgorganisaties.. 15-01-2015

Nieuws » (103)

Publicatie praktijkvoorbeelden: weer zelfstandig wonen

Beschermd wonen is sinds 1 januari 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering spelen naast de gemeente ook de woningcorporatie en de zorgaanbieder een rol. De publicatie 'Woon-huurconstructies opvang breed' van de .. 16-12-2015 15:40

Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld

Dit jaar zijn nogal wat projecten van pioniers in de wereld van wonen, zorg en welzijn tot een afronding gekomen. En er zijn nieuwe innovatieve projecten van start gegaan, een bron van inspiratie voor anderen. Ik noem zo aan het einde van het jaar.. 14-12-2015 14:11

Samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

Tien jaar geleden vormde kritiek op de werkwijze van gevestigde grote zorgorganisaties een belangrijke aanleiding voor de oprichting van de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Inmiddels werken beide typen organisaties meer met elkaar samen.. 09-12-2015 09:45

Bijeenkomsten » (5)

26mei

Krachtig wonen in de wijk
26 mei 2016

Op 26 mei 2016 houdt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een landelijke studiemiddag over de huisvesting van kwetsbare burgers in de wijk. Tijdens deze middag verzorgt dr. Femmianne Bredewold, Assistant Professor bij de Universiteit voor..

17feb

Studiebijeenkomst 'Een nieuw samenspel'
17 februari 2016

Steeds meer burgers nemen zelf initiatieven en er ontstaan verrassende samenwerkingsvormen tussen actieve burgers, overheden, organisaties voor welzijn, zorg en wonen en bedrijven die maatschappelijk ondernemen. Er is een nieuw samenspel nodig van..

28sep

Studiedag GGZ in de wijk
28 september 2015

De psychiatrie is volop in beweging. Opvangplekken in psychiatrische klinieken worden afgebouwd, terwijl de zorg thuis voor mensen met psychiatrische aandoening nog niet voldoende is opgebouwd. Psychiatrische cliënten dreigen tussen wal en schip..

Praktijk » (38)

Dragende en vragende huurders in de wijk

Corporaties bereiden zich voor op de groeiende groep kwetsbare burgers die thuis blijven wonen. Ook corporatie Portaal is intensief bezig met de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Wat is hiervoor nodig? Welke aanpak werkt? Yvonne Witter.. 19-08-2015

Het Heem: langer zelfstandig wonen door samenwerking

Twee organisaties met één doel: in Baarlo hebben Wonen Limburg en Proteion Thuis de handen ineen geslagen om de bewoners van appartementencomplex Het Heem zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te laten wonen. De recente opening van.. 11-06-2015 12:31

Bevlogen vrijwilligster brengt ouderentrefpunt tot leven

In de zevende aflevering van de reportageserie 'Levendige ontmoetingsplekken' bezoekt Carin Giesen ouderentrefpunt ’t Meijerke in Den Bosch, dat Jetty Lobregt in opdracht van woningcorporatie Zayaz nieuw leven inblies. Het verhaal laat zien hoe.. 05-01-2015

Tools » (15)

Publicatie praktijkvoorbeelden: weer zelfstandig wonen

Beschermd wonen is sinds 1 januari 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering spelen naast de gemeente ook de woningcorporatie en de zorgaanbieder een rol. De publicatie 'Woon-huurconstructies opvang breed' van de .. 16-12-2015 15:40

Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

Er verandert veel in de organisatie en financiering van het wonen met zorg voor mensen met psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties. De werkwijze van hun samenwerkingspartners.. 18-02-2015 14:12

Handreiking Gezonde Wijk

RIVM Centrum Gezond Leven biedt met de Handreiking Gezonde Wijk een praktische tool om in de wijk aan de slag te gaan met wijkgerichte gezondheidsbevordering en preventie. De handreiking bevat succesvolle voorbeelden van wijkprogramma’s in.. 31-01-2014

Achtergrond » (6)

Kansen voor corporaties in wonen, zorg en welzijn?

Het speelveld van woningcorporaties is ingrijpend veranderd door de woningmarktcrisis en wijzigingen in het overheidsbeleid. Het impliceert een totaal andere rol voor corporaties: van het bouwen en beheren van huurwoningen tot het in samenwerking.. 26-08-2014 11:53

Webspecial Rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en.. 14-07-2011

Samenwerking vaker projectmatig aangepakt

In de praktijk blijkt het lastig voor organisaties om tot samenwerking te komen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het valt niet mee om voor de lange termijn afspraken te maken. Vaak komen grote cultuurverschillen aan het licht. Ook de.. 23-09-2009

Onderzoek » (16)

Publicatie praktijkvoorbeelden: weer zelfstandig wonen

Beschermd wonen is sinds 1 januari 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering spelen naast de gemeente ook de woningcorporatie en de zorgaanbieder een rol. De publicatie 'Woon-huurconstructies opvang breed' van de .. 16-12-2015 15:40

Samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

Tien jaar geleden vormde kritiek op de werkwijze van gevestigde grote zorgorganisaties een belangrijke aanleiding voor de oprichting van de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Inmiddels werken beide typen organisaties meer met elkaar samen.. 09-12-2015 09:45

It takes two to tango

Hoe kunnen zorgorganisaties een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor zorgcoöperaties? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht brachten de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen deze partijen.. 17-11-2015

Blogs » (9)

Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld

Dit jaar zijn nogal wat projecten van pioniers in de wereld van wonen, zorg en welzijn tot een afronding gekomen. En er zijn nieuwe innovatieve projecten van start gegaan, een bron van inspiratie voor anderen. Ik noem zo aan het einde van het jaar.. 14-12-2015 14:11

The postman always rings twice

Een ‘age-friendly’ samenleving denkt niet in hokjes. Om ouderen te ondersteunen moeten alle bronnen worden benut, ook uit onverwachte hoek. Wat dacht u van de postbode? Tijdens haar vakantie was Daniëlle Harkes getuige van een mooi staaltje.. 18-08-2015

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is voor deze bewoners veel breder van toepassing. Het.. 16-09-2014 13:49

Aedes Actiz