Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Decentralisatie wonen en zorg: er is nog veel te doen

Samenwerking partijen aandachtspunt

Over een maand moet de decentralisatie van wonen en zorg zijn gerealiseerd, maar professionals van corporaties, zorgorganisaties en gemeenten vinden dat er nog veel gedaan moet worden. Zij maken zich vooral zorgen over de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Ook is er een gebrek aan inzicht in de actuele en toekomstige wensen en behoeften van de doelgroep. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Kansen ziet men echter ook. De respondenten stellen vast dat er nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de kennis van corporaties en zorgondernemers.

Achtergrond

USP heeft samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoek gedaan naar de lokale verankering van wonen en zorg. Op 1 januari 2015 moet deze decentralisatie gerealiseerd zijn. In het onderzoek is de mening en visie gepeild van de sector zelf. Het resultaat laat een (tussen)balans zien: lukt het om de lokale samenwerking bij wonen, zorg en ondersteuning te laten slagen? In totaal gaven meer dan 130 professionals bij gemeenten, corporaties en zorgaanbieders hun mening over dit thema.

Zorgen over kwaliteit zorg en dienstverlening in 2015

Professionals verwachten niet dat de decentralisatie van wonen en zorg al in 2015 succesvol is; slechts 8% denkt dat er dan een goede lokale structuur en dienstverlening in hun werkgebied is. 37% voorziet dat de extra verantwoordelijkheden voor zorg, wonen en ondersteuning bij de gemeente voor problemen gaan zorgen en succesvolle invoering nog minimaal een jaar nodig heeft. Nog eens 55% van de respondenten maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in 2015.

Gebrek aan inzicht in vraag naar ’wonen en zorg’

Om de decentralisatie te laten slagen, verdienen nog veel zaken aandacht. Dit geldt zeker voor het verkrijgen van inzicht in de klant en diens wensen en behoeften (65%). Burgers moeten sowieso meer betrokken worden bij de transitie en het ontwikkelen van woonzorg-voorzieningen, vindt 87%.

Meer en betere samenwerking nodig

Gemeenten hoeven niet per se de regie te nemen om te zorgen voor voldoende geschikte woningen; een meerderheid beschouwt dit als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker als het gaat om woningen voor ouderen (59%). Voor woningen voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking wordt vaker richting gemeente gekeken (40%).

Door de sluiting van de verzorgingshuizen zijn straks onvoldoende betaalbare alternatieven beschikbaar voor de doelgroep, voorziet driekwart van de respondenten. Corporaties en zorgaanbieders lijken bij uitstek de partners om de gemeente bij deze taken te ondersteunen. Hun kennis wordt echter onvoldoende gebruikt door gemeenten, constateren corporaties en zorgpartijen (76%). De beoordeling van de samenwerking tussen de partijen is op dit moment mager. Corporaties, zorgaanbieders en gemeenten geven elkaar een rapportcijfer tussen 6.1 en 6.5.

Download de rapportage 'Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn' (pdf, 403 kb)

02-12-2014 13:28

Meer informatie

Aedes Actiz