Eerste hulp bij lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg

Iedereen heeft inmiddels de mond vol over wijk- en buurtgericht samenwerken. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Twee keer per jaar biedt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg u de kans om deel te nemen aan de training 'Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg' die door onze cursisten hoog wordt gewaardeerd. "Een eyeopener!" volgens een medewerkster van een zorgaanbieder. "Door de cursus heb ik de moed gekregen om het eerste samenwerkingsinitiatief op te starten", aldus een gemeentefunctionaris. Een corporatiemedewerker: "Goed inzicht in samenwerkingsrelaties/processen en handige tips voor de praktijk". De eerstvolgende training start in november.

Instrumenten, inzichten en vaardigheden

Tijdens de meerdaagse training staan de casussen die de deelnemers zelf inbrengen centraal. Niet alleen de relaties met externe organisaties komen aan de orde, veel aandacht is er ook voor het verkrijgen en behouden van draagvlak binnen de eigen organisatie. De training verschilt nadrukkelijk van cursussen projectmanagement. Bij projectmanagement gaat het om het binnen de eigen organisatie realiseren van concrete doelstellingen. De training is procesgericht: de deelnemers leren effectief opereren in complexe samenwerkingsverbanden met externe organisaties.

Doelgroepen en competenties

De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die direct betrokken zijn bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, zoals het realiseren van wijkservicecentra, levensloopgeschikte woningen of nieuwe telezorgdiensten.

De training biedt de instrumenten, inzichten en vaardigheden om in dergelijke complexe netwerken effectief te opereren en te sturen. De deelnemers krijgen inzicht in de valkuilen en kansen van samenwerkingsprojecten en beschikken na afloop over de vaktechniek en persoonlijke vaardigheden om daar mee om te gaan. Competenties die aan de orde komen zijn onder meer bestuurlijke gevoeligheid, omgaan met conflicten, strategisch handelen en omgevingsbewust handelen.

Training november 2012

De najaarsserie vindt plaats op 8 en 9 november, 22 en 23 november en 7 december 2012. De training kost 2.150 euro exclusief btw per persoon. De cursuslocatie is in Apeldoorn.

Meer informatie

30-08-2012