Bijeenkomst Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen in Brabant

Ook Brabant aan de slag met Wmo en Wonen

Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de provinciale bijeenkomsten 'Lokaal aan de Slag met WMO en Wonen' (LADS) geslaagd afgerond. In het Brabantse Provinciehuis kwam een record aantal bezoekers leren van de aanpak van andere gemeenten en woningcorporaties. Halsreikend wordt nu uitgekeken naar de handreiking die in mei 2010 verschijnt met tips en suggesties voor medewerkers van gemeenten en corporaties.

Opgave voor Wmo en wonen

Woningcorporaties en lokale overheden hebben te maken met een opgave voor Wmo en wonen. Om hen daarbij te ondersteunen, realiseerden Aedes en VNG eerst een uitgave in de publicatiereeks Compact over seniorenwoningen: 'Geschikt wonen voor senioren'. De volgende stap is gezet met de LADS-conferenties wonen en Wmo, die de afgelopen periode in vier provincies plaatsvonden. Het doel van deze bijeenkomsten is gemeenten en corporaties te inspireren dichter tot elkaar te komen, kansen te zien en die gezamenlijk met elkaar op te pakken.

Geschikt wonen voor iedereen

De afsluitende conferentie op 21 januari 2010 werd bezocht door meer dan 100 bestuurders en medewerkers van gemeenten en woningcorporaties. Dagvoorzitter Daniëlle Harkes (manager van het Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg) trapte af met een persoonlijk getint verhaal dat duidelijk maakte hoe snel en onverwacht zorg noodzakelijk kan zijn.

De Brabantse gedeputeerde mevrouw Van Haaften-Harkema benadrukte vervolgens het belang van de opgave waarvoor we staan. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen vergen een provinciale visie op de behoeften en wensen die er in 2030 zullen zijn. In Breda is al gestart om geschikt wonen voor iedereen mogelijk te maken. Met tientallen organisaties wordt samengewerkt om woningen op te plussen, voorzieningen in buurten te realiseren etc. Verantwoordelijk wethouder mevrouw Heerkens had na afloop heel wat vraagstellers om zich heen die van deze aanpak wilden leren.

Samen maken we het verschil

Voordat de deelnemers in workshops alles te weten konden komen over lokale voorbeelden van Wmo-aanpak, kwam nog één spreker aan het woord. Corporatiedirecteur Harry Windmüller van BrabantWonen is met zijn organisatie, onder het motto samen maken we het verschil een sterke partner voor de Wmo. Daarbij gaat het om krachtenbundeling en optimaliseren van de samenwerking met andere betrokken partijen. Want regie voeren is niet hetzelfde als de baas zijn, aldus Windmüller.

Handreiking over samenwerking rond Wmo en wonen

Aedes en de VNG bereiden nu de publicatie voor van een gezamenlijke handreiking voor corporaties en gemeenten gericht op een intensieve samenwerking rond de Wmo en wonen. Het ministerie van VWS subsidieert de kosten van deze handreiking in het kader van de regeling Beter thuis in de buurt. De handreiking wordt dit voorjaar feestelijk gepresenteerd.

Meer informatie

 

28-01-2010