Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Rekenen aan zorgvastgoed

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft alle vragen die bij het (ver)huren van zorgvastgoed aan de orde komen vastgelegd in de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed; een handreiking aan corporaties en zorgondernemingen'. De publicatie helpt woningcorporaties en zorgorganisaties soepeler samenwerken. Bij de publicatie hoort ook een interactief rekeninstrument.

Publicatie Rekenen aan zorgvastgoed
Woningcorporaties en zorgondernemingen vinden elkaar steeds vaker als maatschappelijke partners. Dat is een belangrijke ontwikkeling waarbij velen baat hebben, niet in de laatste plaats degenen in onze samenleving die zorg behoeven. Overheidsmaatregelen, politieke onduidelijkheid en financiële omstandigheden zetten deze inspanningen van corporaties momenteel helaas onder druk.

Misverstanden

Meer dan ooit is het dus zaak dat onderhandelingen tussen corporaties en zorgorganisaties soepel verlopen. De praktijk leert dat er nogal eens misverstanden ontstaan doordat beide partijen verschillende interpretaties van vastgoedtermen hanteren.

Interactief rekeninstrument

De onderwerpen in het boekje krijgen extra zeggingskracht doordat praktijkmensen van corporaties en zorgorganisaties er hun licht over laten schijnen. Bovendien wordt het interactieve rekeninstrument toegelicht dat het Kenniscentrum ter beschikking stelt via www.rekenenaanzorgvastgoed.nl. Door aan de knoppen te draaien van variabelen kunnen corporaties en zorgorganisaties met behulp van deze tool gezamenlijk een passende huurprijs bepalen.

Training rekeninstrument

Rondom de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed' en het rekeninstrument biedt het Kenniscentrum een opleiding aan van een dag. De principes van vastgoedrekenen en de financiering van zorgvastgoed staan daarbij centraal en deelnemers kunnen hun eigen praktijkcases inbrengen. Medewerkers van corporaties en zorgorganisaties profiteren in hun dagelijkse werkzaamheden volop van de handreikingen die de publicatie, bijeenkomsten en training geven. Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst in de agenda.

21-11-2013 15:57
Aedes Actiz