Restaurant in woonzorgcentrum De Regenboog, Dronten

'Dronter woonservicegebied voorbeeld voor Nederland'

Nu het kabinet heeft besloten dat ouderen pas naar een verzorgingshuis mogen als zij het thuis echt niet meer redden, kan het Dronter woonservicegebied als goed voorbeeld dienen voor Nederland. Dat vinden de initiatiefnemers van het woonservicegebied en onderzoekers van de Universiteit van Nijmegen. "Dronten heeft bijna geen intramurale plaatsen en doet het voortreffelijk. Dat is misschien wel de toekomst voor Nederland", zegt George de Kam, emeritus hoogleraar maatschappelijk ondernemen.

In Dronten wonen ouderen langer zelfstandig en gaan zij ook minder snel achteruit dan senioren elders, omdat er voldoende aangepaste woningen voor hen zijn met de mogelijkheid van 24-uurs zorg op afroep. Gemeente, zorgorganisatie en woningcorporatie werken er intensief samen om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat biedt hen veiligheid en mogelijkheden andere mensen te ontmoeten.

Locatiedirecteur Roel Faas van het woonzorgcentrum De Regenboog vertelt ter plekke dat het woonservicegebied in Dronten zo'n succes is omdat alles er gericht is op het welbevinden van ouderen en niet zozeer op rechten en voorzieningen. Er wordt veel geļnvesteerd in welzijn en dat vermindert de vraag naar zorg. Probleem daarbij is wel dat de investeerder (de gemeente) niet profiteert van zijn inspanningen. Het is de zorgverzekeraar die de vruchten plukt van het verminderde beroep op zorg.

Lees het hele artikel over het woonservicegebied in Dronten »

'Het gezicht van extramuralisering'

De overheid zet flink de vaart achter een al eerder ingezette trend, het zogeheten extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. Sinds dit jaar komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling. De komende jaren zullen ook mensen met een zwaardere zorgvraag thuis moeten blijven wonen. Het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg is op zoek gegaan naar de uitwerking van dit beleid in de praktijk. Hoe kijken zorgaanbieders, woningcorporaties, wetenschappers en gemeenten aan tegen deze maatregelen en wie zijn eigenlijk de hulpbehoevende mensen die dit raakt? Journaliste Antoinette Reerink reisde het land door en sprak zowel met ouderen als met bestuurders en medewerkers in de sectoren wonen en zorg. Volg haar in de artikelenserie 'Het gezicht van extramuralisering'

meer informatie

07-02-2013