Extramuralisering kleedt dienstverlening verzorgingshuis†uit

Bij het extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4 wordt de aandacht vooral gericht op de gevolgen van deze beleidskeuze voor de vastgoedexploitatie van de huidige verzorgingshuizen. Tot nu toe is er veel minder aandacht voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening, terwijl ook daar de gevolgen van extramuraliseren direct voelbaar zullen zijn voor zowel de zorgaanbieders als de (toekomstige) klanten.

Werd er in het regeerakkoord van Rutte I nog gesproken over het scheiden van wonen en zorg voor de lichtere ZZP's, sinds het
Lente-akkoord is er gekozen voor een volledige extramuralisering van ZZP 1 t/m 3. In het regeerakkoord van Rutte II is daar nog de extramuralisering van ZZP 4 aan toegevoegd. Zowel in het geval van scheiden van wonen en zorg als bij extramuraliseren gaan cliŽnten zelf betalen voor de kosten van de huisvesting en gas, water, licht en worden de zogenaamde zorgfuncties volledig vergoed.

Wat het verschil is tussen de twee beleidsconcepten en wat†de†impact van extramuraliseren op de exploitatie van zorg- en dienstverlening in het verzorgingshuis is, leest u in†het artikel dat Jacqueline van Ginneken schreef†in opdracht van†het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.†

Meer informatie

20-12-2012