Mevrouw Noll, Amersfoort

'Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten'

Hoeveel beperkingen moeten ouderen hebben, willen ze nog in het verzorgingshuis terecht kunnen? Mensen met een zogeheten zorgzwaartepakket (zzp) 1, 2, 3, of 4, zullen het binnenkort in een zelfstandige woning moeten zien te redden. Wat krijgen deze mensen nu in het verzorgingshuis en wat hebben zij nodig als zij thuis moeten gaan wonen ? Het gaat om ouderen die verzwakt zijn, bijvoorbeeld door operaties, die eenzaam raken, bang zijn te vallen. Sommigen kunnen zichzelf niet meer wassen, of zelfs niet meer alleen naar de wc of naar bed.

Meneer De Winter zou best nog wel thuis kunnen wonen en voor zichzelf kunnen zorgen als er een winkeltje bij hem in de buurt zou zijn waar hij zijn eten kon kopen. Hij moet er zelf alleen niet aan denken. In het verzorgingshuis voelt hij zich veilig. "Ik hoef maar te piepen en ze komen." Mevrouw Noll zit aan haar rolstoel gekluisterd. Iets ogenschijnlijk eenvoudigs als magnetronmaaltijden opwarmen, kan ze niet meer. Zij zou, zeggen haar verzorgers, buiten het verzorgingshuis begeleiding nodig hebben, om niet voortdurend angstig te zijn.

Mevrouw Epskamp heeft talloze operaties ondergaan en kwam naar het verzorgingshuis wegens straatvrees. Die fobie kan weer terugkomen als zij in een eigen huis zou wonen. "Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten." En mevrouw Van Essen? Die zou ondanks haar blindheid misschien ook nog wel alleen kunnen wonen, maar zij zou de sociale contacten van het verzorgingshuis missen en waarschijnlijk een groot beroep op haar zoon of professionele hulpverleners moeten doen. Mevrouw Bergkamp heeft inmiddels bij alles hulp nodig. Zij zou, menen zorgverleners, in een zelfstandige woning het risico lopen uit te drogen of te verhongeren. Ze pakt niets zelf als ze het niet voorgezet krijgt.

Lees het hele verhaal van deze bewoners van verzorgingshuis De Koperhorst in Amersfoort »

'Het gezicht van extramuralisering'

De overheid zet flink de vaart achter een al eerder ingezette trend, het zogeheten extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. Sinds dit jaar komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling. De komende jaren zullen ook mensen met een zwaardere zorgvraag thuis moeten blijven wonen. Het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg is op zoek gegaan naar de uitwerking van dit beleid in de praktijk. Hoe kijken zorgaanbieders, woningcorporaties, wetenschappers en gemeenten aan tegen deze maatregelen en wie zijn eigenlijk de hulpbehoevende mensen die dit raakt? Journaliste Antoinette Reerink reisde het land door en sprak zowel met ouderen als met bestuurders en medewerkers in de sectoren wonen en zorg. Volg haar in de artikelenserie 'Het gezicht van extramuralisering'

meer informatie

29-01-2013