Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een rijtje. In de tweedelige Themavisie 'Scheiden wonen en zorg in de AWBZ' pleit ING voor het onder ogen zien van de marktomstandigheden, het maken van een grondige regioanalyse en een proactieve samenwerking met ketenpartners. Het ene deel richt zich op strategieën voor zorgorganisaties en het andere op woningcorporaties. Gezien de samenhang tussen beide ontwikkelingen en de vereiste samenwerking zijn beide publicaties een aanrader voor woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten.

Gezamenlijke aanpak

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huidige omvang van 165.000 plaatsen in 2025 bijna gehalveerd zal zijn. In de AWBZ zal een kerncapaciteit aanwezig blijven van iets meer dan 100.000 plaatsen. Door deze forse afbouw dreigt leegstand. Dit heeft ook effect op woningcorporaties, omdat zij momenteel 50.000 van deze plaatsen verhuren en straks minder zeker zijn van hun huurinkomsten. ING stelt dat een krachtenbundeling van woningcorporaties en zorginstellingen noodzakelijk is voor een efficiënte herstructurering van de ouderenzorg. Dit vereist een gezamenlijk gedragen toekomstgerichte strategie.

Intensieve samenwerking van belang

Een goed draaiende zorgorganisatie wordt, door de veranderende marktomstandigheden in de ouderenzorg, voor de verhurende corporatie steeds belangrijker. Zorgorganisaties kunnen de gehuurde locaties als flexibele schil zien, die zij bij overcapaciteit relatief eenvoudig afstoten waardoor risico´s over de huurinkomsten van corporaties toenemen. Intensievere samenwerking tussen ouderenzorginstellingen en corporaties kan hierbij voor beide partijen winst opleveren, meent ING.

Woningaanpassingen vooral buiten de grote stad

Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing toeneemt, krijgen corporaties met een stijgende vraag naar seniorenwoningen te maken. Naar schatting moeten zij tot 2030 zeker 250.000 woningen aanpassen. Voorts liggen er kansen voor corporaties op het gebied van veilig wonen in goede samenwerking met de zorgorganisaties en gemeenten. Het maken van een goede analyse van de bestaande senioren woonvoorraad en de toekomstige wensen is daarbij van cruciaal belang. Regionaal kunnen grote verschillen optreden. Zo zijn in de grote steden de verwachte investeringen kleiner doordat de vergrijzing daar minder toeslaat en er al relatief veel beschikbare seniorenwoningen zijn. Buiten de grote steden zullen de benodigde investeringen hoger zijn omdat de situatie daar vaak precies omgekeerd is.

Denk mee over de lokale toekomst van wonen, zorg en welzijn

Het Kenniscentrum organiseert op 11 september een Bestuurdersbijeenkomst 'Lokaal maatwerk in wonen en zorg' en nodigt bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties van harte uit om vooruit te blikken op de lokale toekomst van wonen, zorg en welzijn en huidige prangende kwesties te bespreken.

27-06-2013 15:36

Meer informatie

 

Aedes Actiz