Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ

Nieuwe beleidsregel verhuur door zorginstellingen

Zorgaanbieders die hun appartementen rechtstreeks aan cliŽnten gaan verhuren, moeten dit melden bij het College Sanering Zorginstellingen. De voorwaarden voor goedkeuring heeft het College in een Beleidsregel verwoord. Tot nu toe was onduidelijk of zorgaanbieders die overgaan tot extramuralisatie de route via het College moeten volgen.

Verhuren

Een zorgaanbieder die in een complex stopt met het leveren van intramurale zorg en overgaat tot verhuur van de kamer of het appartement aan een individuele huurder moet dit melden aan het College Sanering Zorginstellingen. Om de administratieve lasten niet te verhogen, is niet voor iedere te verhuren ruimte een aparte melding nodig. Bij verhuur van kamers of appartementen volstaat een eenmalige melding met daarbij een berekening op grond van het woningwaarderingsstelsel voor te verhuren ruimtes (WWS). Het College zal dan een goedkeuring afgegeven met een prijs die voor alle gelijkwaardig te verhuren ruimtes overeenkomstig is.†

Eisen huurprijs

Het College Sanering verleent goedkeuring als de huurprijs tenminste 70% bedraagt van de maximale huurprijs op grond van het woningwaarderingsstelsel. Meer huur vragen mag, voor minder dan 70% dient het College sanering expliciet goedkeuring te geven. In overige gevallen van verhuur, bijv. aan een individu op de vrije markt, of aan een apotheek, een huisartsenpost, een kapperszaak etc.†geldt dat de marktprijs behaald moet worden.

Meer informatie

06-02-2013