Foto: Flickr: -JvL-

Regeerakkoord: ingrijpende keuzes in wonen en zorg

Het regeerakkoord Rutte II maakt ingrijpende keuzes†voor de zorg en†het wonen. Specifiek voor wonen-zorg gaat het om het doorvoeren van†extramuralisering van†zorgzwaartepakket 4. Verder wordt de gemeente†een nog belangrijkere speler op het terrein van wonen en zorg als het aan het nieuwe kabinet ligt. ActiZ mist een integrale visie in het regeerakkoord en ziet tegenstrijdigheden. Aedes vindt de aanpak van de woningmarkt in het regeerakkoord niet evenwichtig.†

Integrale visie op ouderenzorg

"Het regeerakkoord is ingrijpend en ingewikkeld", zegt ActiZ directeur Aad Koster. "De maatregelen zijn versnipperd en zullen grote gevolgen hebben." ActiZ mist een integrale visie in het regeerakkoord en ziet tegenstrijdigheden. Enerzijds wil ook het kabinet dat mensen langer thuis blijven wonen. Anderzijds stelt de regering rigoureuze bezuinigingen op huishoudelijke zorg, begeleiding en verzorging thuis voor. Zaken die nodig zijn om mensen te helpen langer thuis te blijven wonen.†

Knip tussen verpleging en verzorging

Daarnaast maakt het regeerakkoord de organisatie van de zorg ingewikkelder. Het kabinet zet met haar voorstel een knip in uitvoering van de zorg: verzorging en verpleging worden uit elkaar gehaald. Dat maakt het lastig voor professionals om integrale zorg aan te bieden. ActiZ vindt dat verpleging en verzorging ťťn geheel is en moet blijven, bij voorkeur ondergebracht in de Zorgverzekeringswet.

Randvoorwaarden

Het kabinet komt met ingrijpende financiŽle en zorginhoudelijke maatregelen in de ouderenzorg. ActiZ heeft hetzelfde doel als het kabinet: een fundamentele wijziging in de organisatie van de langdurige zorg. Maar ActiZ meent dat een aantal randvoorwaarden noodzakelijk is: maatwerk in de zorg, meer zeggenschap voor de cliŽnt en ruimte voor ondernemerschap van de zorgaanbieder. Deze ziet ActiZ niet terug in het regeerakkoord.†

Extramuraliseren

Het vorige kabinet heeft al duidelijkheid verstrekt over de gefaseerde invoering van het extramuraliseren vanaf 2013. In het regeerakkoord worden de maatregelen nu uitgebreid tot zorgzwaartepakket (ZZP) 4. Ook voor deze ZZPís vindt extramuralisatie plaats. 'Met deze maatregel wordt beoogd dat cliŽnten met een lichtere zorgvraag die voorheen in een intramurale setting zorg zouden ontvangen, voortaan de zorg in de eigen omgeving krijgen. Concreet wordt met deze maatregel de aanspraak voor ouderen (V&V) en verstandelijk gehandicapten op ZZP 4 geschrapt en ZZP's met een vergelijkbare zorgzwaarte in de gehandicaptenzorg. De maatregel wordt ingevoerd voor nieuwe cliŽnten en herindicaties vanaf 2016', is te lezen in het regeerakkoord.

Onevenwichtige aanpak

De aanpak van de woningmarkt in het regeerakkoord is niet evenwichtig, stelt Aedes-voorzitter Calon. "De hypotheekrenteaftrek wordt maar een klein beetje beperkt. Dus betalen vooral huurders de rekening. Een minister voor Wonen is welkom, maar je moet structureel hervormen op zowel de huurmarkt als de koopmarkt. Ze zetten een stapje, maar het is niet genoeg."

Woningcorporaties

Woningcorporaties krijgen een extra verhuurdersheffing opgelegd die kan oplopen tot 1,2 miljard euro in 2017. De taken van woningcorporaties worden beperkt tot het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. Het WWS-puntensysteem voor woningwaardering vervalt. In plaats daarvan wordt de maximaal redelijke huur 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning.†

Verhouding corporaties en gemeenten

Het kabinet wil daarnaast gemeenten meer invloed geven op het beleid van woningcorporaties. Calon: "Ik kan nog niet inschatten wat bedoeld wordt met de zinnen in het regeerakkoord hierover. Corporaties werken al samen met gemeenten aan de hand van woonvisies die vaak in regionaal verband zijn opgesteld. Samen met gemeenten vinden we wel een logische en efficiŽnte verdeling van taken en bevoegdheden."†

Meer informatie

  • Download Bijlage A van het Regeerakkoord, waarin de extramuralisering van ZZP 4 besproken wordt (267 kb, pdf)
  • Bekijk de reactie van ActiZ op het regeerakkoord
  • Lees het standpunt van Aedes
  • Bekijk de KCWZ-special 'Scheiden wonen zorg'

08-11-2012