Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Sluiting dreigt voor het verzorgingshuis

Gouda, Korte Akkeren. Fotograaf: Willem Mes

Door het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP's 1-4) komen woningen in verzorgingshuizen leeg te staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor 800 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt sluiting, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot. Het programma Nieuwsuur besteedde op 20 februari aandacht aan de gevolgen van het kabinetsbeleid. Meldpunt Max doet dat op 21 februari.

Ouderen die relatief weinig zorg nodig hebben, moeten volgens het kabinet langer thuis blijven wonen. Ouderen bleven al steeds langer thuis wonen, maar nu wordt het verzorgingshuis versneld afgeschaft. Voor zorgorganisaties en woningcorporaties gaat dat te snel. Woningen in een verzorgingshuis kunnen niet zomaar verhuurd worden aan particulieren: deze woningen zouden aangepast moeten worden. Daarnaast zitten er knelpunten bij het berekenen van de huurprijs: deze zou te hoog worden als alle kosten worden doorberekend aan de huurder.

Eerst aangepaste woningen bouwen

In een interview met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, zegt Harry Rietveld (directeur/bestuurder SOR) dat er eerst aangepaste woningen gebouwd moeten worden, zodat ouderen veilig thuis kunnen wonen. "Daarvan zijn er nu 150.000 te weinig", aldus Rietveld. "Doe het langzamer, zodat we voldoende geschikte seniorenwonigen kunnen bouwen. Anders gebeuren er ongelukken." In Nieuwsuur lichtte hij zijn standpunt verder toe.

Verbouwingsplannen gestrand

Voor Nieuwsuur bezocht zorgbestuurder Frans van Rijn van zorgorganisatie Brentano de Olmenhof, een verzorgingshuis dat al een tijd leeg staat. Ook hier zijn de verbouwingsplannen gestrand vanwege het nieuwe kabinetsbeleid. Er zou een spiksplinternieuw woonzorgcomplex komen met huisartsen en een restaurant. De omwonenden in de nieuwe luxe seniorenflat, voelen zich gedupeerd. Ook een wethouder en een onderzoeker van Berenschot gaven in Nieuwsuur hun visie op de gevolgen van het versneld scheiden van wonen en zorg.

Onderzoek Berenschot

In het rapport 'De Vergrijzing Voorbij' berekende Berenschot dat de gevolgen van de extramuralisering verstrekkend zijn. Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg hier financieel niet rendabel is. Dat heeft te maken met de kosten van de woonruimten en de grootte van de gemeenschappelijke ruimten. Verbouwen is volgens Berenschot meestal geen optie, omdat dit tot nog hogere kosten per vierkante meter leidt. Bovendien wordt vastgesteld, dat vanwege de economische crisis weinig te verwachten is van nieuwbouw. Het rapport geeft verder inzicht in de wensen en behoeften van (toekomstige) ouderen in relatie tot zorg, welzijn, wonen en leefstijl. En er wordt ingegaan op de strategische afwegingen van bestuurders in de ouderenzorg in relatie tot die wensen, gezien vanuit de politieke en maatschappelijke context.

Krimpgebieden

Door het sluiten van verzorgingshuizen in krimpgebieden vrezen zorgorganisaties dat daarmee ook belangrijke algemene voorzieningen verdwijnen. Gerard Schoep van Zorgcentra Zuidwest Drenthe zegt in een interview met het Kenniscentrum dat verzorgingshuizen die functie hebben voor hele dorpsgemeenschappen. Vaak is het verzorgingshuis de enige voorziening waar het mogelijk is anderen te ontmoeten en waar diensten worden aangeboden die elders in het dorp niet te vinden zijn. Sluiting zou weer een averechts effect hebben op wat de overheid beoogt; dat ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, ondersteund door hun persoonlijke netwerk. 

21-02-2013 17:38

Meer informatie

 

Aedes Actiz