Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Talis bedenkt creatieve oplossing voor scheiden van wonen en zorg

Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij het scheiden van wonen en zorg rond te krijgen, omdat in de complexen van maximaal 24 woningen ook gemeenschappelijke ruimtes zitten.  Directeur Sterke Wijk Joke Abbring vertelt aan Aedesnet hoe dat toch is gelukt. ‘We hebben samen met ZZG Zorggroep alle problemen op een rij gezet en zijn creatief op zoek gegaan naar een oplossing.’

Waardoor lukte het aanvankelijk niet om de zorgwoningen te realiseren?

‘Eén van onze zorgpartners, de ZZG Zorggroep, is al heel ver met het scheiden van wonen en zorg. Zij doen dat bijvoorbeeld nu ook al voor cliënten met een zwaardere zorgvraag. Wij kregen van hen de vraag om kleinschalige huisvesting te realiseren voor mensen met dementie. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij scheiden van wonen en zorg rond te krijgen, omdat in de complexen van maximaal 24 woningen ook gemeenschappelijke ruimtes zitten. De kosten hiervan wilden we niet aan de huurders doorberekenen, mede omdat deze ruimtes ook een wijkfunctie zouden krijgen.’

Hoe is het wel gelukt om de projecten van de grond te krijgen?

‘Op een goed moment hebben we de hele exploitatiediscussie aan de kant geschoven en zijn we helemaal overnieuw begonnen. Samen met ZZG Zorggroep benoemden we vervolgens de problemen die we op moesten lossen om de exploitatie rond te krijgen. Verder onderzochten we de financiële gevolgen van de scheiding van wonen en zorg voor onze huurders. Hieruit bleek dat vrijwel alle huurders er financieel op vooruit zouden gaan in vergelijking met een kamer die zij, zoals lange tijd gebruikelijke is geweest, inclusief zorg bij een zorginstellingen huren. Vervolgens dachten we na over hoe we de problemen op een praktische manier op konden lossen. Ga je daar met een paar professionals over nadenken, dan komen er algauw een heleboel ideeën naar boven.’

En, wat leverde dat op … ?

‘Bij een zorgcomplex verhuren we een deel van de algemene ruimtes aan een lokale ondernemer. Hij kookt voor zowel de bewoners als mensen uit de wijk. In een ander complex runt een naburige ROC een winkeltje waarin leerlingen werken en zo praktijkervaring opdoen. Verder huren welzijnspartners ruimtes van ons zodat ze vanuit het complex in de wijk kunnen werken. De kosten voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes hebben we beperkt door bijvoorbeeld het oude meubilair van de bewoners hiervoor te gebruiken. Dat is ook nog beter voor mensen met dementie. Want die voelen zich tussen hun oude spulletjes het meest op hun gemak.’

Bron: Aedesnet

06-02-2013 14:06

Meer informatie

Aedes Actiz