Royal Rustique, Den Haag

Verandering in eigen regie van bewoners en familie vraagt tijd

Bij de realisatie van een nieuw woonzorgconcept vraagt gedragsverandering bij bewoners en familie veel aandacht en tijd. Het is raadzaam daar rekening mee te houden. Dit blijkt uit de onlangs beschikbaar gestelde TNO-evaluatie van het vernieuwende woonzorgconcept Royal Rustique van Saffier De Residentiegroep in Den Haag. De evaluatie is relevant voor veel anderen, omdat de Royal Rustique-kernwaarden, zoals het wonen centraal stellen, betaalbaarheid en samenwerking tussen formele en informele zorg, uiterst actuele thema's zijn.

Meerwaarde: privacy, financiŽn en productiviteit

Royal Rustique bestaat uit zelfstandige wooneenheden, verdeeld over vier herenhuizen voor vier groepen bewoners met ZZP4 of hoger die nu meestal zijn aangewezen op een verpleeghuis. Elke wooneenheid heeft eigen voorzieningen. Daarnaast zijn er een woonkeuken, huiskamer en tuinen voor gemeenschappelijk gebruik. Bewoners en familie waarderen de privacy die ontstaat met het eigen appartement. Ook de betaalbaarheid voor mensen met een AOW-uitkering is een meerwaarde. Voor investeerders lijkt het flexibele gebouwconcept, waar wisselende doelgroepen in passen, interessant. Ten slotte is de arbeidsproductiviteit hoger dan in een traditionele setting.

Lastig: hardnekkige, ingesleten gewoontes

Het succes van het nieuwe concept is ook afhankelijk van gedragsverandering van betrokkenen. Hier blijken ingesleten gewoontes hardnekkig. Verandering in de eigen regie van de bewoner, de rol van het sociaal netwerk van de bewoner en de samenwerking tussen personeel en familie zijn achtergebleven bij de verwachting.

Aanbevelingen: medewerkers van 'buiten' en taakverdeling vroegtijdig bespreken

Het betrekken van medewerkers zonder ervaring vanuit reguliere verpleeghuizen kan de verandering doen versnellen. Ook wordt aanbevolen om vanaf het begin met bewoners en familie over taakverdeling te spreken. Ook is een flexibele kosten-batenanalyse, die rekening houdt met wijzigende financieringsvormen, belangrijk.

Meer informatie

13-06-2013