Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Zorginfrastructuur

Hoe worden de kosten vergoed voor zorginfrastructuur en algemene ruimtes?

Zowel het wonen als het verblijf en diensten worden niet langer uit de AWBZ vergoed. In plaats van een AWBZ-vergoeding voor kapitaalslasten en overige huisvestingslasten krijgt de zorginstelling huur van de bewoner. Behalve de kapitaalslasten zijn dit ook de overige elementen in de huurprijs, zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen en de aan het wonen verbonden servicekosten.
Lees ook het artikel 'Financiële dekking voor algemene ruimten in het verzorgingshuis'

Kan ik gebruik maken van de beleidsregel Zorginfrastructuur?

De beleidsregel zorginfrastructuur wordt per 1 januari 2015 ingetrokken conform het voorgenomen beleid van het ministerie van VWS. De regeling wordt via een Rijkssubsidieregeling uitgevoerd in 2015. Zie de NZa-circulaire Beleidsregels en regelingen 2014 en 2015.
De beleidsregel Zorginfrastructuur uit 2006 stimuleert extramuralisering. Het is een AWBZ-financieringsregeling voor de investerings- en exploitatiekosten van de extramurale zorginfrastructuur; bijvoorbeeld voor ontmoetingsruimten, een café/restaurant, uitvalsbasis voor de zorg, ruimte voor eerstelijnszorg en technologische voorzieningen. Bedoeling is mensen met een AWBZ-indicatie langer zelfstandig te laten wonen zodat de intramurale capaciteit daalt. Vanwege de decentralisatie van AWBZ-zorg naar gemeenten en de vorming van de aanspraak op thuisverpleging in de Zorgverzekeringswet vervalt de regeling Zorginfrastructuur per 1 januari 2015. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenten respectievelijk zorgverzekeraars. Zorgaanbieders die na 1 juli 2013 nieuwe projecten voor de zorginfrastructuur starten, vallen onder de bestaande regeling. Deze investeringen vallen na 2014 niet onder een eventuele overgangsregeling.

11-08-2014 16:33

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
In 2013 is het 'scheiden van wonen en zorg' van start gegaan. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

Aedes Actiz