Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Wijk- en buurtgericht werken

Het programma 'Wijk- en Buurtgericht werken' omvat tien experimenten die tot eind 2011 lopen. Bij deze experimenten worden ontmoetingen en verbindingen in een wijk gekoppeld aan functies voor wonen, zorg en welzijn. De tien experimenten zijn een verbreding van een eerder onderzoek naar 26 projecten. Een buurt of wijk is een uitstekende schaal om uit te proberen of het ook radicaal anders kan in de langdurige zorg!


De vertegenwoordigers van de tien nieuwe experimenten hebben hun overwegingen en ambities vastgelegd in een convenant. Daarin gaat het onder meer over:

  • de oprechte overtuiging dat radicale vernieuwing in wonen, welzijn en zorg zowel nodig als mogelijk is
  • dé plek voor veranderingen is de plek waar we leven namelijk in buurten en wijken
  • verandering vergt ruimte maken, in onszelf (kijken, denken, doen) maar ook in het maatschappelijk systeem (organiseren, regelen, financieren)

Kijk ook op de website www.wijkenbuurtgerichtwerken.nl

31-01-2014 15:48

Voor u geselecteerd (3)

Handreiking Gezonde Wijk

RIVM Centrum Gezond Leven biedt met de Handreiking Gezonde Wijk een praktische tool om in de wijk aan de slag te gaan met wijkgerichte gezondheidsbevordering en preventie. De handreiking bevat succesvolle voorbeelden van wijkprogramma’s in.. 31-01-2014

Lokale Kracht in Beeld

Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? De artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld' brengt negen inspirerende projecten voor het voetlicht. 14-11-2013 14:24

Generaties verbinden, inspiratie vinden: 14 voorbeeldprojecten

Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties. Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland, maar ook in Nederland gebeurt het al volop. Zo heeft het Oranjefonds binnen het.. 04-04-2013

Achtergrond (1)

Praktijkexperimenten wijk- en buurtgericht werken

In 2011 werken op tien locaties in Nederland uiteenlopende zorgaanbieders met verschillende partners aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. Met co-financiering van het ministerie van VWS kunnen de  experimenten hun.. 18-03-2011

Nieuws » (43)

Levendige ontmoetingsplekken creëer je samen

Atelier Kunst & Koken in de Amsterdamse Indische Buurt is er voor bewoners die in een sociaal isolement zijn geraakt. Met mooie initiatieven in en voor de buurt als bijproduct. In Den Bosch wist vrijwilligster Jenny Lobregt met de nodige.. 27-07-2015

Bouwen aan Buurthulp: handboek vol praktijkvoorbeelden

Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning. Dat past in de trend dat burgers meer voor elkaar moeten doen. Het handboek ‘Bouwen aan Buurthulp’ van.. 20-10-2014 13:45

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe.. 02-09-2014 16:30

Praktijk » (28)

We maken het samen! Klussen in het dovenclubhuis

In de zesde aflevering van de serie Levendige ontmoetingsplekken bezoekt Carin Giesen het Repair Café Groningen. Vrijwilligers en bezoekers repareren in een Repair Café samen kapotte spullen. Een gezellig praatje is daarbij net zo.. 19-08-2014

'Huiskamers van de Buurt' voor en door wijkbewoners

Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met een klein netwerk of mensen die zich eenzaam of.. 01-07-2014

Zorg in het Dorp: Schoolvoorbeeld Lokale Kracht

In 1961 richtten de inwoners van het Brabantse dorp Oerle een stichting op en kochten een voormalig schoolgebouw in het centrum van het dorp. Iedere inwoner legde 60 gulden in voor het dorpscentrum 'd’Ouw School'. Deze ontmoetingsruimte in.. 17-03-2014 13:28

Tools (1)

Handreiking Gezonde Wijk

RIVM Centrum Gezond Leven biedt met de Handreiking Gezonde Wijk een praktische tool om in de wijk aan de slag te gaan met wijkgerichte gezondheidsbevordering en preventie. De handreiking bevat succesvolle voorbeelden van wijkprogramma’s in.. 31-01-2014

Onderzoek » (11)

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe.. 02-09-2014 16:30

Verslag: Lokale kracht, voorbij het applaus

30 januari 2014 organiseerden het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open samenleving’ van de Universiteit Utrecht een studiebijeenkomst met als thema 'Lokale kracht: Voorbij het applaus'. 20-02-2014

Wijkprofessional: specialist met generalistische competenties

De generalistische wijkprofessional is bij veel gemeenten in opkomst. Gemeenten stellen functieprofielen op van ‘de generalist’ die op nieuwe manieren burgers ondersteunt. Niet meer door taken over te nemen of ‘te zorgen voor’, maar door.. 19-02-2014 13:31

Blogs (3)

Kracht moet wel een kans blijven krijgen

Je kunt er niet meer omheen: lokale kracht - hoe divers ook - is helemaal 'in'! Een mooie en hoopgevende ontwikkeling die recht doet aan de veranderende relatie tussen de samenleving en overheid, aan de mondige en 'diverse' burger en aan de.. 17-10-2012

Doe-het-zelven in de zorg is in

"Doe Het Zelf burger organiseert nu ook eigen zorg" kopte Trouw onlangs. Na collectieve acties rond energie en mobiliteit gaan burgers samen zorg inkopen en onderlinge hulp organiseren. En de Volkskrant besteedde aandacht aan zorgcoöperaties in.. 13-09-2012

Zoen- en zoefstroken brengen jong en oud in beweging

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter was aanwezig op de jaarlijkse Corporatiedag van Aedes, vereniging van woningcorporaties, en woonde daar een workshop bij over sport en bewegen. Over enkele inspirerende projecten schreef zij een blog. Over.. 06-06-2012

Aedes Actiz