Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Dagactiviteiten op nieuwe leest

Vanaf 2015 worden dagactiviteiten niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten de dagactiviteiten zelf gaan organiseren, samen met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn. Maar hoe worden dagactiviteiten georganiseerd voor meer mensen, met minder geld? Twee recente publicaties geven inspiratie.

Meedoen kan iedereen

Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen gecombineerd werden in gezamenlijke activiteiten. En ja, er kan meer gezamenlijk dan tot dusver gebeurt, maar niet onbeperkt. Auteur Linda Sanders trekt aan de hand van projecten uit het hele land haar conclusies in het uitgebreide KCWZ-artikel 'Meedoen kan iedereen, onderzoek voorbeelden activiteiten voor meerdere doelgroepen'.

Inspiratiewijzer

In de Inspiratiewijzer 'Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband' leggen de auteurs aan de hand van acht vernieuwende praktijkvoorbeelden de werkzame principes bloot, resulterend in tien tips voor vernieuwing. Het eerste deel van de publicatie bevat achtergrondinformatie over onderwerpen als de toegang tot dagactiviteiten, zelfregie, zelforganisatie, de rol van vrijwilligers en professionals en het schaalniveau. Het tweede deel bevat acht praktijkvoorbeelden. De Inspiratiewijzer is het resultaat van een samenwerking tussen ActiZ, MOgroep, MOVISIE en Vilans.

27-06-2013 11:10

Meer informatie

Aedes Actiz