Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Generaties verbinden, inspiratie vinden: 14 voorbeeldprojecten

Generatietuin | Intergenerationeel | KCWZ

Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties. Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland, maar ook in Nederland gebeurt het al volop. Zo heeft het Oranjefonds binnen het programma diversiteit dit jaar het thema 'Alle jaren tellen', waarin de vraag centraal staat: 'Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken?' Maar het kan altijd meer. Daarom hebben Els de Jong van Bureau WONO en Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter een aantal bijzondere projecten beschreven waar generaties elkaar ontmoeten, in meer of mindere mate samen optrekken of tegenkomen. Met de digitale publicatie 'Generatie verbinden, inspiratie vinden' hopen zij u te inspireren om door te gaan, nieuwe activiteiten te starten of u anderszins op ideeën te brengen.

Begrip en waardering bevorderen

Zorgzame en toegankelijke buurten zijn nu en in de toekomst nodig. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe en het merendeel van hen blijft in de eigen wijk wonen. In buurten komen generaties elkaar tegen. Dat gebeurt niet altijd vanzelf. Het is belangrijk om verschillende generaties met elkaar in contact te brengen. Daarmee voorkomen we dat we als mensen losraken van elkaar. Intergenerationele projecten zijn erop gericht om mensen uit verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen en zo begrip en waardering tussen generaties te bevorderen. Daarbij gaat het om contacten tussen jong en oud buiten de directe kring van naaste familie. Zo staat het beschreven in een gids voor intergenerationele projecten die is samengesteld in het kader van het MATES project (MAinstreaming inTErgenerational Solidarity), een project dat gesteund wordt door de EU. 

Minder contact tussen generaties

Door veranderingen in de samenleving, waarbij steeds het minder vaak voorkomt dat verschillende generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen alleen met generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen verschillende generaties, zo blijkt ook uit onderzoek van het SCP. Met name voor oudere ouderen is dit een ongunstige ontwikkeling. 'Oudere ouderen geven te kennen een relatief grote afstand te ervaren ten opzichte van jongeren. Om dit tegen te gaan worden seniorenwoningen steeds vaker dicht bij levendige plekken gebouwd. Contacten met jongere mensen zouden kunnen bijdragen aan de levenslust van ouderen, hun gezondheid en het gevoel dat de wereld waarin ze leven ook nog de hunne is'. (Socialevraagstukken.nl) 

Nieuwe vormen van verbondenheid

Ook voor de jongere generaties biedt dit leerzame ervaringen. Ze komen niet alleen in contact met een andere wereld, ook ontdekken ze dat ze daarin een positieve rol kunnen vervullen. Samenwerkende generaties ervaren zo nieuwe vormen van verbondenheid. Je beseft dat je elkaar nodig hebt, dat je iets voor elkaar kunt betekenen en dat je onvermoede hulp kunt inschakelen van mensen buiten je eigen kringetje van leeftijdgenoten.  

22-09-2013 16:25

Meer informatie

 

Aedes Actiz