Het Kenniscentrum blikt vooruit: Lokale Kracht en Extramuralisering

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2014. Om dicht bij de praktijk te blijven werkt het Kenniscentrum graag samen met de professionals bij woningcorporaties en zorgorganisaties. Naast doorlopende onderwerpen en de dynamiek van de dagelijkse actualiteit heeft het Kenniscentrum twee speerpunten benoemd voor deze periode: 'Lokale Kracht' en 'Extramuralisering'. In de digitale versie van het Werkplan 2013-2014 leest u hoe het Kenniscentrum deze speerpunten uitwerkt in publicaties, bijeenkomsten, advisering en online communicatiemiddelen.

Snelle invoering extramuralisering

Het Kenniscentrum richt zich op wonen en zorg, van zelfstandig wonen tot intensieve zorg in een beschermde omgeving. Het scheiden van wonen en zorg wordt versneld doorgevoerd en daarmee krijgt het extramuraliseren van zorg een ‘boost’. Er is grote behoefte bij corporaties, zorgorganisaties maar ook bij gemeenten aan kennis en ondersteuning om deze transitie door te voeren. De organisatie en financiering van wonen en zorg moeten gesplitst worden en lokaal opnieuw gearrangeerd tot een voor de klant samenhangend en zingevend geheel. Er ontstaat een grote variatie met deels nieuwe woonzorgarrangementen. Het Kenniscentrum ondersteunt organisaties bij deze omslag.

Lokale oplossingen gezocht

Lokale samenwerking tussen organisaties uit verschillende branches op het gebied van wonen, welzijn en zorg is essentieel. Het aanboren van de kracht van burgers die zelf willen bijdragen is dé toekomstopgave. Daar waar burgers, professionele organisaties en overheid elkaar vinden in een nieuw samenspel rond wonen, welzijn en zorg, ontwikkelt zich Lokale Kracht. Het Kenniscentrum brengt nieuwe initiatieven in beeld en stimuleert kennisuitwisseling.

Meer informatie

06-03-2013