fotograaf: Willem Mes

Innovaties voor gezond ouder worden gezocht

Het Zorginnovatieplatform heeft een 'Call voor Experimenten' uitgeschreven, waarin gezocht wordt naar innovaties voor gezond ouder worden. Organisaties uit alle sectoren van de maatschappij worden opgeroepen om innovatieve projecten in te dienen om de gezondheid van 55-plussers in Nederland te bevorderen. Voor deze eerste oproep is 6,7 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen kunnen tot en met†14 april 2010 worden ingediend bij Agentschap NL.

Bevorderen gezondheid

Het doel van deze eerste 'Call voor Experimenten' is om de gezondheid van 55-plussers te bevorderen, zodat zij langer in optimale gezondheid en zonder beperkingen leven. Hierdoor is het voor hen mogelijk om langer actief deel te nemen aan de maatschappij. De oproep beperkt zicht niet tot de zorgsector, maar richt zich op alle sectoren binnen de maatschappij. Dit omdat innovaties uit andere sectoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de druk op het zorgsysteem als gevolg van de toenemende vergrijzing en vergroening in de samenleving.

Wat wordt gezocht?

Voorbeelden, waaraan gedacht wordt, zijn onder andere een nieuw woning- of wijkconcept dat de gezondheid bevordert, een nieuwe manier van het trainen van mantelzorgers, inzetten van techniek uit de auto-industrie voor nieuwe ergotherapeutische ontwerpen, een voedingsstof die de bloeddruk helpt verlagen of een nieuwe manier van relatiebemiddeling dat sociale netwerken vergroot en zo de vereenzaming van de doelgroep tegengaat.

De projectvoorstellen moeten in ieder geval gericht zijn op:

  • preventie gericht op gezondheid en leven met beperkingen: 'langer meedoen';
  • ouderen (55-plussers);
  • sectoroverstijgende ideeŽn.

Haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelingstraject

Het bedrag van 6,7 miljoen euro dat voor deze call beschikbaar is, wordt verdeeld over twee fases: een haalbaarheidsonderzoek, waarvoor nu voorstellen kunnen worden ingediend, en een ontwikkelingstraject. Het maximale budget voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt Ä 50.000.†

Meer informatie

  • Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met†14 april 2010†bij Agentschap NL
  • Lees meer op de website van het Zorginnovatieplatform

22-02-2010