Altenaer te Werkendam. Foto: Willem Mes

Inspirerende voorbeelden van extramurale begeleiding gezocht

Naar verwachting worden gemeenten in 2014 verantwoordelijk voor het organiseren van extramurale begeleiding voor ouderen, GGZ-cliŽnten, mensen met een beperking en andere doelgroepen. Dat kan aanleiding zijn om de organisatie van de begeleiding op een andere leest te schoeien, bijvoorbeeld meer wijkgericht en voor meerdere doelgroepen gecombineerd. Om die reden start het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg een onderzoek naar voorbeelden van extramurale begeleiding.

Het Kenniscentrum†zoekt interessante operationele projecten waarin al†ervaring is opgedaan met een combinatie van doelgroepen en/of een wijkgerichte aanpak. Het doel is enkele voorbeelden te beschrijven en de ervaringen om te zetten in†tips en kanttekeningen voor organisaties en gemeenten die aan de slag gaan met de extramurale begeleiding.

Concreet wordt gezocht naar projecten waar:

  • Al enige tijd ervaring is opgedaan, zodat lering getrokken kan worden wat wel en wat niet werkt†
  • Extramurale begeleiding (met indicatie) centraal staat, eventueel gecombineerd†met andere vormen van zorg en dienstverlening
  • Meerdere doelgroepen bij betrokken zijn†of†het wijkgerichte karakter sterk aanwezig is (bijv. door meewerkende wijkbewoners)

Daarbij hebben groepsgerichte activiteiten de bijzondere aandacht.

In juli wordt de keuze gemaakt welke projecten in het onderzoek worden betrokken om dit najaar de resultaten te kunnen publiceren. Kent u een of meerdere voorbeelden die wellicht in het onderzoek betrokken kunnen worden? Dan†kunt u een korte omschrijving en uw contactgegevens†mailen naar de onderzoeker Linda Sanders ().

Meer informatie

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met†onderzoeker Linda Sanders via T 06-51919897.
  • Lees meer berichten over extramuralisering op onze website

13-06-2012