Foto: Willem Mes

Prijsvraag voor vernieuwend idee informele zorg en vrijwillige inzet

De Nederlandse Stichting tot bevordering van de sociaal-pedagogische zorg (SPZ) bekroont de meest vernieuwende prestatie op het gebied van informele zorg en vrijwillige inzet met € 50.000. SPZ daagt u uit uw projectaanvraag voor de Pier de Boer- prijs voor 2011 in te dienen.

Nieuw thema Pier de Boer-prijs

Eén keer in de twee jaar reikt SPZ de Pier de Boer-prijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke beperking verder helpt. Elke twee jaar wordt ook een nieuw thema vastgesteld voor de hulpverlening van SPZ. Het thema tot 2011 is ‘Informele zorg en vrijwillige inzet voor mensen met een verstandelijke handicap’.

SPZ reikt op 12 mei 2011 de Pier de Boer-prijs voor de tweede keer uit. SPZ wil komend jaar projecten ondersteunen die gericht zijn op alle zorg en ondersteuning, verleend door de directe omgeving en vrijwillige zorg, waarvoor geen indicatie mogelijk is. Met dit thema beoogt SPZ projectaanvragen te stimuleren waarbij vrijwilligers betrokken zijn buiten het gezins- of familieverband, alsmede projecten te stimuleren die gericht zijn op sociale netwerkontwikkeling.

Pier de Boer

Pier de Boer, de bevlogen ‘schoolmeester’ die aan de wieg van SPZ stond, is de naamgever van de prijs. De prijs is een stimulans voor allen die kiezen voor dit thema. Indachtig de manier waarop Pier de Boer zich vroeger inzette voor mensen met een verstandelijke beperking.

Indienen projectaanvragen

Projectaanvragen die in aanmerking willen komen voor de prijs in 2011 kunnen tot 1 oktober 2010 bij SPZ worden ingediend. Het bestuur van SPZ beoordeelt als altijd de ingediende projecten. Uit de inzendingen maakt het bestuur van SPZ een selectie die door een deskundige jury wordt beoordeeld. De jury kiest uit deze selectie het prijswinnende project.

De Nederlandse stichting SPZ

SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. SPZ wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn.

Meer informatie

  • Lees meer over het indienen van projectaanvragen voor de Pier de Boer-prijs op de website van SPZ

 

20-05-2010