Publicatie: De zorgkracht van sociale netwerken

We zijn tegenwoordig allemaal wel actief op sociale netwerksites zoals Facebook of LinkedIn. Hoewel sociale netwerken op die manier zowel privé als zakelijk maximaal worden ingezet en positief worden gewaardeerd, lijkt de sociale sector dat beduidend minder te doen. 'De zorgkracht van sociale netwerken', een publicatie van Wmo-werkplaats Noord-Brabant, brengt de relatie tussen sociaal werk en de zorgkracht van sociale netwerken in beeld. Oude vakkennis wordt onder het stof vandaan gehaald en geactualiseerd met uitgewerkte casuïstiekbeschrijvingen en een selectie van interventies die de afgelopen jaren vanuit de Wmo-werkplaatsen gevolgd werden.

In de eerste helft van 'De zorgkracht van sociale netwerken' wordt beschouwend stilgestaan bij de beleidscontext waarin de sociale sector zich bevindt, de huidige dynamiek van informele zorg en wat in sociale wetenschappen en de vakkennis van sociaal werk bekend is over sociale netwerken. Er wordt ook gegluurd bij de buren; u kunt lezen hoe in Vlaanderen het sociaal werk met sociale netwerken van cliënten werkt. Ook wordt de autonomie paradox in de Wmo beschreven. In de tweede helft komen specifieke methoden aan bod waarin sociaal werk niet alleen hulp verleent aan zorgbehoevende burgers, maar ook specifiek hun sociaal netwerk in die hulp inschakelt. Tussen de hoofdstukken door staan enkele uitgewerkte casuïstiekbeschrijvingen.

Meer informatie

  • Download de publicatie 'De zorgkracht van sociale netwerken' (2,2 mb, pdf)
  • Bestel de gedrukte versie van de publicatie op de website van MOVISIE

 

25-07-2012