Standpunt CVZ over scheiden van wonen en zorg

Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een 'Signalement zorg en wonen' ter consultatie aangeboden aan belanghebbende partijen, zoals Aedes en ActiZ. De inhoud van het rapport is aanleiding voor de koepels van cliŽntenorganisaties, CG-Raad, CSO, NPCF, Per Saldo, Landelijk Platform GGz en Platform om nu al gezamenlijk te reageren en een krachtig signaal af te geven.

Geleidelijke invoering integraal zorgpakket in eigen woonsituatie

In het Signalement verkent het CVZ de praktische maatregelen om het scheiden van wonen en zorg te verbeteren. Zij bepleit daarbij dat in het vervolg een integraal zorgpakket in de eigen woonsituatie het uitgangspunt is bij indicatie. Deze nieuwe formulering van aanspraak op zorg moet nog worden†uitgewerkt en daarom verdient geleidelijke invoering de voorkeur. Het grootste probleem bij het ontwikkelen van woonvormen voor deze doelgroep is dat de bekostiging via†de huidige huurwetgeving niet aansluit. Daarom stelt CVZ voor de extra bouwkundige voorzieningen (brede gangen, grotere badkamer, gemeenschappelijke ruimten) te vergoeden uit de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Dat maakt haalbare huurprijzen mogelijk.

Onvoldoende aandacht clientenperspectief

De koepels van de clientenorganisaties hebben al diepgaand gereageerd op het Signalement van CVZ. Naar hun mening is onvoldoende rekening gehouden met het clientenperspectief.†

Meer informatie

  • Download het 'Signalement zorg en wonen' van CVZ (pdf, 730 kb).
  • Download de gezamenlijke reactie van de koepels van cliŽntenorganisaties op het Signalement zorg en wonen (pdf, 113 kb).

21-03-2012