Toegankelijk bouwen in 3D

Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de bouw of aanpassing van woningen en gebouwen.

Eisen woningen en andere gebouwen

Gebouwen in de gezondheidszorg zijn over het algemeen goed toegankelijk voor mensen met beperkingen. Bij de reguliere woningbouw, gebouwen voor zakelijke dienstverlening, scholen en winkels is dit minder vanzelfsprekend. De gebruiker van het model wandelt door een woning, school, bank of winkel en krijgt zo informatie over de toegankelijkheidseisen ten aanzien van de elementen binnen deze gebouwen. Deze bouwkundige eisen hebben betrekking op de huidige wet- en regelgeving en aanbevelingen op het gebied van toegankelijk bouwen volgens het Bouwbesluit, NEN, Internationaal Toegankelijkheidsymbool (ITS), Sensis (Koninklijke Visio), Nederlands Centrum Totale Toegankelijkheid en College bouw zorginstellingen.

Voor zorg is meer nodig

Het model richt zich niet specifiek op zorgwoningen. Om zicht te krijgen op de benodigde ruimte voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig zijn kunt u gebruik maken van het programma Zorg in Woningen. Het programma biedt zowel zicht op lichte als op zware zorg. Het programma is te gebruiken voor bestaande woningen ťn voor nieuwbouw.

Meer informatie

17-02-2011