Wonen|Zorg|Corporatiedag, foto @PVanhulten

Veel belangstelling voor wonen zorg tijdens corporatiedag

Corporatiemedewerkers lieten zich tijdens de Aedes-corporatiedag op 30 mei volop informeren over het veranderende overheidsbeleid in wonen en zorg en over de samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter doet verslag van†twee drukbezochte workshops.

Extramuralisering na zorgakkoord en kamerbrief

'De extramuralisering is echt niet nieuw', zegt Jasper Klapwijk van zorgorganisatie Espria in de workshop Nieuwe regels, nieuwe rol corporatie. 'Het is al 40 jaar aan de gang eigenlijk. En het scheiden van wonen en zorg is vooral een administratief verhaal. Maar de ontwikkelingen zijn wel actueel en gaan razendsnel. Bovendien heeft het overheidsbeleid consequenties voor corporaties en zorgorganisaties'.†Klapwijk schetste in een half uur de belangrijkste ontwikkelingen. De zaal hing aan zijn lippen. In het regeerakkoord stonden pittige maatregelen die er behoorlijk inhakken. Maar in het recente zorgakkoord zijn enkele maatregelen verzacht. Zo wordt er minder bezuinigd op huishoudelijke verzorging en is er een nieuwe aanspraak: thuisverpleging, voor mensen die uit het ziekenhuis komen. Ook kan een deel van de mensen met zorgzwaartepakket 4 toch nog naar een intramurale setting.

Ombouwen verzorgingshuizen?

Zorgaanbieders vragen zich af of zorgvastgoed verhuurbaar blijft. 'Dat hangt echt af van de vraag en het aanbod', aldus Klapwijk. Zorgaanbieders kunnen verzorgingshuizen ombouwen naar verpleeghuiszorg indien daar vraag naar is of naar een gemengde vorm met zelfstandig wonen en woningen voor kortdurend verblijf. Of omvormen tot beschermde woonvormen. Aandachtspunt zijn de doorgaans krappe ruimtes. Zijn deze woningen wel aantrekkelijk? En zijn de huizen om te bouwen? En wat wordt de huur dan? Past het binnen het bestemmingsplan? Corporaties kunnen de zorgaanbieders helpen met administratie voor bewoners die gaan huren. Klapwijk adviseert corporaties goed te kijken naar wat er gebeurt met de financiŽn, met name naar de integrale tarieven. Er komt een zorgplan per cliŽnt maar onduidelijk is wat dit betekent voor de financiŽn.

Gouden combinatie

Het is een gedeeld probleem, waarbij afstemming belangrijk is. 'Er zijn genoeg kansen om samen aan de slag te gaan', zegt Klapwijk. Corporaties hebben vastgoedkennis en een langetermijnvisie. Zorgaanbieders weten relatief veel van wat burgers willen en zijn goed in dienstverlening. Een gouden combinatie dus! 'Maar vergeet de gemeenten en zorgverzekeraars niet'. Deze partners zijn onmisbaar. Peter de Lange, voormalig adjunct directeur van Rondom Wonen en nu vrijwillig actief voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg vindt ook dat corporaties en zorgaanbieders samen de opgave aan moeten gaan. Hij schetste een aantal knelpunten voor de toekomst. Hij maakt zich hard voor aandacht voor kwaliteit van leven van mensen. Eenzaamheid ligt op de loer, overbelasting van mantelzorgers en betaalbaarheid voor mensen. Daarom is het van belang goed in beeld te hebben wat mensen graag willen. 'We hebben seniorenwoningen maar te weinig adequate seniorenwoningen.'

Juiste balans

In de workshop Samen optrekken in de buurt toonden Petra Spanjers en Kasia Lobodzinska van corporatie Mooiland hoe zij met Hennie Slagter en Baukje van der Molen van zorggroep Drenthe optrekken met het verbinden van wonen en zorg. Zij werken al meer dan tien jaar samen en denken dat dit in de toekomst nog belangrijker wordt. Samen hebben zij een leegstaande flat nieuw leven in geblazen door 10 woningen vrij te maken voor kortdurend verblijf. 'Daar is een markt voor', aldus Lobodzinska. 'Er is behoefte aan plekken waar mensen tijdelijk kunnen verblijven, dus zagen we een kans in onze leegstaande flat. Er is een 24-uurs zusterpost, maar ook woningen met en zonder zorg. De woningen zijn uitermate geschikt als zorgwoningen', zegt Petra Spanjers. De gemeente heeft constructief meegedacht, net als bij de andere samenwerkingsprojecten die er zijn.

Wijkzusters

Hennie Slagter en Baukje van der Molen zien dat wijkzusters een belangrijke rol vervullen in de wijk. Zij kennen de doelgroep goed, zijn breed inzetbaar en hebben contacten met gemeenten en corporaties. De meningen zijn verdeeld of dit nu kostenbesparend is. Bij lichtere vormen van zorg is het veelal wel het geval. 'Het gaat om de burger', zegt een deelnemer aan de workshop. 'Dat moet het uitgangspunt zijn en niet teveel vanuit instituties denken.' Dat onderschrijven de sprekers natuurlijk, maar het is een zoektocht naar de juiste balans.

Meer informatie

06-06-2013