Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland

Foto: Jack Bazen

Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat groeit naar 26% in 2040. In sommige delen van het land is het aandeel 65-plussers zelfs meer dan 30% in 2040.

Van groei naar krimp

De vergrijzing leidt tot een groeiend aantal sterftegevallen. Gecombineerd met een min of meer gelijkblijvend aantal geborenen en een stabiel buitenlands vestigingsoverschot, leidt dit tot een gestaag afnemende bevolkingsgroei. Uiteindelijk zal de bevolkingsgroei omslaan naar krimp. Het aantal inwoners van Nederland blijft de komende decennia nog stijgen, maar er zijn grote regionale verschillen. De bevolkingskrimp die zich nu al voordoet aan de randen van Nederland, zal zich meer landinwaarts uitbreiden. De Randstad groeit echter door.

Artikel over vergrijzing en krimp

Andries de Jongh van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Coen van Duin van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een artikel geschreven dat in gaat op de vergrijzing en de ontwikkeling van bevolking en huishoudens in verschillende regio's in Nederland tot 2040. 'Vergrijzing en omslag van groei naar krimp' is gebaseerd op de 'Regionale bevolkings- en huishoudensprognose' van het PBL en CBS, die in oktober 2009 uitkwam.

07-01-2011 11:04

Meer informatie

  • Download het artikel 'Vergrijzing en omslag van groei naar krimp' van De Jongh en Van Duin van de website van het Planbureau voor de Leefomgeving
  • Ga naar de website 'Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses'
  • Meer over bevolkingskrimp op deze website
Aedes Actiz