Verzorgingshuis voor oudere daklozen in Leiden

Stichting De Binnenvest uit Leiden wil aangepaste huisvesting met zorg realiseren voor oudere dak- en thuislozen. Het moet een verzorgingshuis worden voor een kleine groep daklozen ouder dan 65 jaar.†De Binnenvest is hierover in gesprek met verzorgingstehuizen.

Een aparte opvang blijkt nodig te zijn, omdat het eerder mislukte om oudere verslaafden of zwervers in normale verzorgingshuizen onder te brengen. De verplaatsing van daklozen naar een regulier bejaardentehuis blijkt vaak een te grote stap te zijn.†

Het is de bedoeling om verslaafden te scheiden van niet-verslaafden en van psychiatrisch patiŽnten. Stichting De Binnenvest hoopt†in 2009 of 2010 al van start te†kunnen gaan met nieuwe huisvesting.

Meer informatie

  • Website over daklozenopvang: Geef opvang de ruimte
  • Eerste verzorgingshuis voor dakloze ouderen in Groningen 'Het Damsterdiephuis'
  • Toenemende aandacht voor dak- en thuislozen
  • Cursus: Het realiseren van NIMBY zorgvoorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen in woonwijken

02-09-2008