Omslag notitie 'Met zorg wonen'

Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief

Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, in de verwachting dat er grote tekorten in het verschiet lagen. Nieuwe analyses laten zien dat de opgave genuanceerder ligt. In de meeste stadsdelen zijn voldoende woningen, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor de doelgroep, staan op de verkeerde plek of voldoen niet aan de wensen van de doelgroep. 

Beperkte vergrijzing

Amsterdam zal tot 2015 en 2030 een relatief kleine stijging van ouderen en mensen met beperkingen hebben. Dit komt doordat Amsterdam vergeleken met de landelijke trend maar weinig vergrijst. De analyse laat verder zien dat de toekomstige behoefte aan zorgwoningen sterk verschilt per stadsdeel. In het centrum zijn de grootste tekorten, in sommige andere stadsdelen is zelfs een overschot.

Kwalitatieve bouwopgave

Amsterdam kiest voor de komende jaren voor een genuanceerde aanpak. De opgave wordt per gebied en per woningtype gespecificeerd. Zo zal in het centrum de nadruk liggen op het  aanpassen van bestaande bouw en zal buiten de ring niet zondermeer bijgebouwd worden maar extra goed gekeken worden naar de vraag. Wil een woning geschikt zijn voor de doelgroep dan moet het zorg- en welzijnsaanbod en de openbare ruimte daarbij aansluiten. Samenwerking en afstemming tussen de vier domeinen wonen, zorg, welzijn en openbare ruimte is daarom een speerpunt van beleid. 

Draagvlak voor beleid

De stedelijke stuurgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening heeft de cijfermatige analyses en de consequenties voor het toekomstige beleid uitgebreid besproken met alle betrokken partijen. Dit heeft geresulteerd in de notitie 'Met Zorg Wonen'. De notitie geeft inhoud aan nieuwe afspraken tussen de stedelijke partners op de terreinen van wonen, zorg en welzijn voor de komende jaren.

Lokale opgave in beeld

Meer gemeenten en hun samenwerkingspartners zoeken naar manieren om zicht te krijgen op de lokale opgave voor wonen met zorg. De Amsterdamse aanpak illustreert de wenselijkheid om een cijfermatige aanpak aan te vullen met lokale kennis en ervaring. Pas dan kan een gezamenlijk gedragen beeld ontstaan. Voor niet-Amsterdamse partijen is de notitie een goed voorbeeld van een geslaagde poging de opgave genuanceerd en werkbaar in beeld te brengen.

Instrumentenwijzer

Binnen het programma Wonen+ Welzijn +Zorg; Maak het samen! is onderzoek gedaan naar instrumenten die vraag en aanbod in kaart brengen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het rapport 'Zicht op stand van Zaken'  biedt een overzicht van een aantal van de meest gangbare prognosemodellen en probeert inzicht te geven wat gebruik van deze instrumenten oplevert.  

Meer informatie

  • Download de Amsterdamse notitie 'Met zorg wonen: toekomstige opgave en contouren van beleid' (pdf, 186 kb)
  • Website Project Wonen Zorg en Dienstverlening in Amsterdam
  • Download het instrumentenoverzicht 'Zicht op stand van Zaken' (pdf, 204 kB)  van het programma Wonen+ Welzijn +Zorg; Maak het samen!   

15-01-2010

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com