Foto: Flickr: -JvL-

Zorgakkoord biedt beter perspectief voor†zorg thuis of in†wooncomplex

Brancheorganisaties in de zorg ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland hebben†een zorgakkoord gesloten met de staatssecretaris en de minister van VWS en het grootste deel van de vakbonden (CNV, MHP, NU91, FBZ). Hierin zijn belangrijke afspraken gemaakt over de hervormingen in de zorg die een beter perspectief bieden dan het regeerakkoord.

Meer differentiatie

Op een aantal belangrijke onderdelen hebben de zorgorganisaties de afspraken met VWS kunnen beÔnvloeden. De voorgenomen extramuralisering (hoeveel mensen kunnen thuis blijven wonen) wordt verzacht. Het gaat daarbij om maatwerk voor mensen met beperkingen. Toch worden de maatregelen wel vertaald naar de huidige zorgzwaartepakketten (ZZPs).

Ouderenzorg

Bij de ouderenzorg wordt niet 100% maar 50% van ZZP 4 geextramuraliseerd. De mensen die thuis†blijven wonen, kunnen een beroep doen op een nieuwe aanspraak thuisverpleging. Deze is bedoeld om mensen die voorheen een zwaarder zorgzwaartepakket zouden hebben gekregen, langer thuis te laten wonen. Zij krijgen recht op een integraal pakket van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding. Dit recht blijft beschikbaar in de AWBZ en later in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze maatregel biedt meer perspectief voor zorgorganisaties om samen met de cliŽnt en zijn of haar omgeving passende zorg te kunnen leveren, thuis ůf in een geclusterde woonvorm.

Gehandicaptenzorg en GGZ

Ook in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg worden de maatregelen uit het regeerakkoord verzacht. VG ZZP 4 blijft volledig in de kern-AWBZ en VG ZZP 3 voor de helft. De zorg voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en (zware) gedragsproblemen blijft volledig in de kern-AWBZ (LVG ZZP 1 t/m 5 en ZZP SGLVG1). Ook de zwaardere zorg voor lichamelijk, auditief en visueel gehandicapten (ZZP LG2 en 4) blijft onder de kern-AWBZ vallen; ZZP 3 wordt geŽxtramuraliseerd. Ten slotte zal het voornemen om GGZ ZZP 3 te extramuraliseren geen doorgang vinden. Dit heeft als consequentie dat deze zorg ook overgaat naar de Zvw.

Huishoudelijke hulp

Het kabinet houdt 60% (530 miljoen euro) van het budget voor huishoudelijk hulp in stand†in plaats van de voorgenomen 25%. Hierdoor worden de werkgelegenheidseffecten in deze sector substantieel verzacht. Ook nieuwe cliŽnten in de Wmo kunnen in 2014 een beroep blijven doen op huishoudelijke hulp.

Dagbesteding

In 2014 zal de dagbesteding en persoonlijke verzorging behouden blijven,†in tegenstelling tot wat daarover in het Regeerakkoord was opgenomen.

Meer informatie

  • Persbericht VWS 'Verantwoord hervormen met maximaal behoud van werkgelegenheid'
  • Kamerbrief over resultaten Zorgoverleg
  • Persbericht Brancheorganisaties Zorg†(111 kb, pdf)
  • Reactie van ActiZ
  • Reactie van VGN
  • Reactie van GGZ-Nederland

24-04-2013

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com