Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: woonservicegebieden

Woonservicegebieden

Een woonservicegebied is een wijk in een stad of dorp waar kwetsbare mensen als ouderen en gehandicapten zo zelfstandig mogelijk wonen. Binnen zo'n wijk is sprake van wonen, welzijn en zorg op maat, variërend van aanpassingen aan de woning tot 24-uurszorg.

Foto: Chris Pennarts
Gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en welzijn- en bewonersorganisaties werken samen, en blijven dat doen, om tot een goed afgestemd aanbod te komen.

Kenmerken van woonservicegebieden zijn:

  • gewoon woongebied waarin de zorg beslist niet domineert;
  • integrale zorg- en dienstverlening, georganiseerd in multifunctionele wijkcentra;
  • levensloopgeschikte woningen en woonomgeving met een goed voorzieningenniveau.

Er zijn verschillende varianten van woonservicegebieden. In de Databank Woonservicegebieden vindt u ruim 100 projecten in heel Nederland.

22-09-2013 23:51

Nieuws » (24)

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe.. 02-09-2014 16:30

Urgentie wonen en zorg ontbreekt in novelle minister Blok

De plannen van minister Blok voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel (de concept-novelle) geven geen steun aan de extra opgave van corporaties. Dat is de conclusie van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Companen na.. 26-02-2014

Rli-advies: Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

Goede samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is een voorwaarde voor mensen met een zorgvraag om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar crisis, beleidswijzigingen en onzekerheden over wet- en.. 23-01-2014 13:40

Praktijk » (33)

'Dronter woonservicegebied voorbeeld voor Nederland'

Nu het kabinet heeft besloten dat ouderen pas naar een verzorgingshuis mogen als zij het thuis echt niet meer redden, kan het Dronter woonservicegebied als goed voorbeeld dienen voor Nederland. Dat vinden de initiatiefnemers van het.. 07-02-2013

Onbekommerd wonen in Breda

Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt. Dat is in een notendop de doelstelling van het Bredase project 'Geschikt Wonen voor Iedereen.. 25-07-2012

Coalities bouwen in Woonservicegebieden

U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse.. 12-07-2012

Tools » (7)

Coalities bouwen in Woonservicegebieden

U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse.. 12-07-2012

Hulpmiddel voor succesvol ondernemen in wijkrestaurants

De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants. In de uitgave staat de benodigde informatie om keuzes te maken en een goede businesscase op te.. 07-04-2011

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg

De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning.. 07-03-2011

Achtergrond (3)

Varianten van woonservicegebieden

De eerste projecten met woonzorgzones waren gericht op het realiseren van een losse zone. Al snel volgden projecten die zich gingen richten op 'woonzorgzonering'. Het idee is dat één woonzorgzone niet volstaat in een gemeente of regio. Gezien de.. 29-07-2009

Woonservicezone is wijkontwikkeling

'Verbind werken aan wonen, welzijn en zorg met andere trajecten in de wijk; wijkontwikkeling = woonservicezone'. Marc van Leent van De Kopgroep ziet werken vanuit netwerken als manier om woonservicezones te bevorderen. Zestig projectleiders van.. 09-10-2007

Woonzorgzones toegelicht op conferentie in Amerika

De Amerikaanse ouderenorganisatie AARP organiseerde op 15 juni 2005 een internationale conferentie over wonen en mobiliteit voor senioren. Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, hield tijdens deze conferentie een.. 16-06-2005

Onderzoek » (14)

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe.. 02-09-2014 16:30

Kwetsbare ouderen beter af in woonservicegebied

Een effectenonderzoek naar woonservicegebieden (gewone wijken waarin voorzieningen zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen) toont aan dat kwetsbare ouderen in woonservicegebieden minder snel achteruitgaan en langer zelfstandig.. 27-09-2012

Gebruikers aan het stuur in woonservicegebieden

De komende jaren zullen bewoners het roer gaan overnemen van woonservicegebieden. Dit vraagt van alle partijen een andere manier van denken en werken. Deze richting lijkt duidelijk, maar de manier waarop dit moet gebeuren is voor de meeste mensen.. 18-10-2011

Blogs (2)

Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone

Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten. Nieuwbouw wordt de komende jaren schaars. We zullen..

Woonservicezones zijn 'oud denken'

Volgens samenwerkingsadviseur Hetti Willemse zijn woonservicezones 'oud denken'. Het trekt voor de burger denkbeeldige grenzen en leidt zo tot segregatie van ouderen. Willemse concludeert in een opiniestuk op Zorgvisie.nl dat woonservicezones goed.. 10-02-2011

Aedes Actiz