Fragment omslag Coalities bouwen in woonservicegebieden

Coalities bouwen in Woonservicegebieden

U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse deelgemeenten gebundeld.

De procesmanagers van vier woonservicegebieden in Rotterdam leverden input voor de uitgave. De publicatie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de ontwikkeling van een Woonservicegebied, of op een andere manier werkt in gebiedsgerichte organisatie van zorg en welzijn.

Ervaringen

'Coalities bouwen in Woonservicegebieden' blikt terug op de afgelopen jaren Woonservicegebieden in de vier deelgemeenten. Wat zijn de ervaringen van de vier procesmanagers? Hoe is hun proces gelopen? Wat hebben ze geleerd? Kortom: hoe pak je dat nu aan, het ontwikkelen van een Woonservicegebied? Lezers die zelf aan de slag gaan met een dergelijke opdracht, of middenin de ontwikkeling naar gebiedsgericht werken zitten, krijgen advies en kunnen gebruik maken van de geleerde lessen in de deelgemeenten.

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen!

Meer informatie

12-07-2012