Foto: Chris Pennarts

Een toekomst voor de serviceflat

De serviceflat staat onder druk. Het gebouw en de voorzieningen sluiten niet goed aan op de wensen van huidige en potentiŽle bewoners. De huidige bewoners zijn gemiddeld ouder geworden en potentiŽle bewoners stellen andere eisen aan hun woning en aan voorzieningen. Deze brochure beoogt besturen en directies van serviceflats te ondersteunen bij het inslaan van een nieuwe koers.

Meer informatie

01-07-2005