Fragment omslag CECODHAS publicatie

Europese voorbeelden van seniorenhuisvesting

CECODHAS, de koepel van nationale en regionale volkshuisvestingsorganisaties, laat 19 voorbeelden zien van seniorenhuisvesting in Europa in de publicatie 'Preparing the future: Affordable housing and the challenge of an ageing population in Europe'. De voorbeelden gaan over†meergeneratiewonen, inter- en intragenerationele solidariteit, technologische vernieuwingen, vergrijzing in het groen en actief ouder worden.

2012: Jaar van Active Ageing

Europa vergrijst: het aandeel 65-plussers neemt toe van 17% tot 30% in 2030 (Eurostat, 2011). Niet voor niets heeft de Europsese Commissie 2012 uitgeroepen tot het jaar van de Active Ageing. Daarin staat het thema 'actief ouder worden en intergenerationele solidariteit' centraal. De uitdaging is om ouderen zo lang mogelijk aan het arbeidsproces deel te laten nemen en zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Om dat laatste te garanderen is adequate huisvesting nodig. Woningen moeten toegankelijk en betaalbaar zijn†en in de buurten gesitueerd zijn waar mensen uitgenodigd worden te participeren.

19 voorbeelden uit Europa

CECODHAS laat in de digitale publicatie Preparing the future' 19 mooie voorbeelden zien rond het thema van het EU jaar. Uit de verschillende voorbeelden komt duidelijk naar voren dat financiŽle middelen essentieel zijn om projecten te laten slagen. Maar dat het zeker van belang is dat mensen enthousiast raken en betrokken worden†bij†de projecten. Zonder commitment slaagt geen enkel project. De diverse projecten geven een veelkleurig beeld van wat er in Europa gebeurt op het terrein van seniorenhuisvesting. De projecten zijn ingedeeld in vijf thema's: meergeneratiewonen, inter- en intragenerationele solidariteit, technologische vernieuwingen,†vergrijzing in het groen, actief ouder worden.

Wonen met meerdere generaties in Europa

Het merendeel van de voorbeelden valt onder het thema meergeneratiewonen. Zo komen in een†Italiaanse woonvorm†23 wooneenheden voor diverse huishoudens, zoals een jong stel, vrijgezellen, gezinnen met kinderen, ouderen. De woningen zijn toegankelijk en domotica-proof.† Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen aanwezig. In Zwitserland is er een soortgelijk project. Bijzonder is dat er†ook woningen zijn voor†mensen met dementie. De Zwitsers hopen dat het project eenzaamheid voorkomt en bijdraagt aan de autonomie van de bewoners en meer solidariteit tussen bewoners. En generaties. In Spanje kunnen studenten goedkoop een kamer huren bij ouderen in ruil voor steun.

Ook mobiliteit van belang

Dat het om meer dan huisvesting alleen gaat bij active ageing laat het originele† voorbeeld uit Denemarken zien bij het†thema solidariteit: in Kopenhagen draait een gratis elektrische†taxiservice voor ouderen door ouderen. Zo kunnen ouderen makkelijker naar het postkantoor, de dokter of de supermarkt gaan en daardoor blijven participeren.

Betere communicatie

Wat betreft de technologische vernieuwingen is het HOST project een opvallende. HOST is een transnationaal project in Frankrijk, ItaliŽ en Engeland. Het doel is om in flats betere communicatiemogelijkheden te bieden onder andere via internet, zowel tussen zorgverleners en zorgvragers als tussen zorgvragers met de familie en vrienden.

Duurzaam bouwen

In Zwitserland is een woongemeenschap gebouwd waar mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, maar met een ecologische leefstijl,†samenwonen. Op de veranda kunnen zij samen activiteiten ondernemen, maar ook is de buitenruimte zodanig ingericht dat mensen elkaar makkelijk kunnen treffen. Er is bij het bouwen nagedacht over duurzaamheid.†

Nederlandse voorbeelden

Twee voorbeelden zijn van Nederlandse bodem. Seniorenhuisvester Habion bouwt een complex voor tienermoeders, met vier appartementen voor senioren die de jonge moeders vrijwillig helpen. Ook De Nieuwe Nachtegaal van woningcorporatie Woonbron is in de publicatie opgenomen.†Jong en oud hebben hier samen meegeholpen aan de verbouwing en†(buurt)bewoners zijn actief betrokken bij invulling†van deze multifunctionele accommodatie.

Seminar 'Meer doen met jong en oud in de buurt'

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in het kader van het EU jaar 'Active ageing and intergenerational solidarity' vrijdag 14 september een ochtendseminar. Het seminar†'Meer doen met jong en oud in de buurt' biedt een divers programma: lezing†† vanuit de wetenschap, praktische voorbeelden uit de praktijk en aandacht voor multiculturele projecten. Het seminar is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en studenten uit de wereld van wonen, zorg en welzijn. Deelname† kost 65 euro voor professionals en 20 euro voor studenten en vrijwilligers. Deelnemers kunnen na afloop gratis naar de 50plusbeurs en ontvangen een kinderboekje over het thema. U bent van harte welkom!

Meer informatie

  • [Download Preparing the futurehttp://www.housingeurope.eu/www.housingeurope.eu/uploads/file_/Preparing the future_web.pdf]†(pdf, 3,4 mb)
  • Seminar ' Meer doen met jong en oud in de buurt'
  • Meer informatie over het jaar van de Active Ageing

24-07-2012

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com