Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Kangoeroewoningen springen er uit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg?

In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Deze woonvorm lijkt weer terug van weggeweest. In de jaren zeventig verschenen de eerste kangoeroewoningen: twee gekoppelde huizen met in de kleine buidelwoning de ouders en in de grote hoofdwoning de kinderen. Daarna werd er weinig meer van vernomen.

Wordt het nu wel een blijvertje? De berichten over de behoefte aan dit woningtype zijn tegenstrijdig. Het ene onderzoek constateert een grote vraag. Ander onderzoek suggereert dat de doelgroep klein is. Duidelijk is wel dat het aantal woningcorporaties dat zich bezighoudt met kangoeroewoningen langzaam maar gestaag groeit.

In een artikel van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg worden de voors en tegens op een rij gezet, met een verwijzing naar recente onderzoeken.

14-10-2009 13:22

Meer informatie

Aedes Actiz