Foto: Chris Pennarts

Mantelzorger in de buurt

De gemeente Amstelveen wil mantelzorgers en de door hen verzorgde mensen dichter bij elkaar in de buurt laten wonen. Ouderen kunnen zo langer thuis blijven wonen. Veel mantelzorgers willen graag in de buurt wonen van degene voor wie zij zorgen. Meergeneratiewoningen kunnen hiervoor een geschikte woonvorm zijn.

Kangoeroewoning

Een meergeneratiewoning wordt ook wel een kangoeroewoning genoemd. Zo'n woning bestaat uit aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. De gemeente Amstelveen wil zes meergeneratiewoningen bouwen. Ook in Almere wordt een woontoren met kangoeroewoningen en appartementen gebouwd.

Woningtoewijzing

Amstelveen is bovendien geselecteerd als pilot-gemeente om met lokale woningcorporaties te experimenteren met woningtoewijzing. Mantelzorgers krijgen daarbij met voorrang een woning toegewezen in de buurt van waar de verzorgde woont. Dit experiment is al begonnen en loopt tot en met het derde kwartaal van 2009. Daarna wordt het geëvalueerd en wordt bekeken of dit standaard beleid wordt. Het experiment in Amstelveen sluit aan bij hetgeen mantelzorgers als één van de grootste knelpunten ervaren. Begin 2007 bleek al uit de meldweek van Mezzo, dat de woningaanpassingen en woningtoewijzing twee grote knelpunten zijn voor mantelzorgers.

Lees het artikel over het onderzoek van Mezzo 'Woonwensen van mantelzorgers onderzocht' »

Mantelzorg verlenen

Veel mensen zijn bereid om mantelzorg te verlenen. Dat bleek vandaag op de Dag van de mantelzorger uit het onderzoek van bureau HIGHValue. Tweederde van de ondervraagden zegt bereid te zijn om mantelzorg te verlenen indien dit nodig is. Ruim een derde is bereid om minder te gaan werken zodat zij mantelzorg kunnen verlenen. Verder verwacht 82 procent van de ondervraagden grote personeelstekorten in de zorg. En 83 procent vindt dat de overheid zich meer voor de zorg zou moeten inzetten.

Lees meer over het onderzoek van HIGHValue 'Mantelzorg Top over toenemend maatschappelijk belang van mantelzorg' »

Zwaar belast

Nederland kent ruim 3,7 miljoen mantelzorgers. Daarvan zijn er 2,4 miljoen die meer dan 8 uur per week óf langer dan drie maanden voor een ander zorgen. 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week én langer dan drie maanden. Tussen 150.000 en 200.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast. Er is een toename te zien in het aantal mantelzorgers in de leeftijd 65 tot 74 jaar.

Bron: ANP

Meer informatie

10-11-2008