Foto: Chris Pennarts

Onderzoek naar seniorencommunities

Ouderen zijn over het algemeen weinig geneigd te verhuizen. Pas als er een sterke noodzaak ontstaat, gaat men op zoek naar een andere woning. Behoefte aan zorg en veiligheid speelt dan vaak een belangrijke rol. Maar wat beweegt de groep die wel (eerder) wil verhuizen? Welke woonconcepten spreken hen aan? In een kleinschalig experimenteel onderzoek gingen SEV en VROM met die ouderen in gesprek.

Potentieel verhuisgeneigde senioren konden in een aantal meedenksessies reageren op diverse woonconcepten. Aan hen werden zes woonbeelden voorgelegd die in opdracht van de SEV door bureau Heren Vijf waren ontworpen:

  1. Individueel wonen in een woonservicewijk (barričrevrij, nabij voorzieningen).
  2. Duo-wonen in een woonservicewijk: zelf je buren uitkiezen.
  3. Woongemeenschap: met een stuk of twintig 55 plussers zelfstandig wonen rond een gemeenschappelijke tuin en ruimte.
  4. Seniorenwooncomplex: 80 of meer appartementen voor oudere mensen in een servicerijke omgeving.
  5. Seniorendorp: nederzetting van 200 woningen rond een activiteitencentrum met eigen clubs (educatie, vrije tijd, werkruimten), bij een bestaande stad (Brits concept).
  6. Seniorenstad: nederzetting met 2000 en meer woningen exclusief voor senioren, standalone gelegen, eigen winkels en voorzieningen (Amerikaans concept).

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste proefpersonen een negatief beeld hebben van het wonen in een omgeving met (uitsluitend) andere senioren. Men geeft de voorkeur aan individueel wonen tussen alle leeftijden. De woonbeelden 2 t/m 6 worden door de meeste mensen geassocieerd met sociale controle, niet met sociale contacten. Men heeft nog geen duidelijk beeld van de verplichtingen die het wonen in een senior community met zich meebrengt. Bovendien wil men nog niet nadenken over of vooruitlopen op toekomstige hulpbehoevendheid.

Gemeenschappelijk wonen

Een minderheid voelt zich wel aangesproken door aspecten van gemeenschappelijk wonen. Dat zijn degenen die al wat ouder zijn (70+), geen partner hebben en niet tevreden zijn over hun huidige sociale netwerk. Zij voelen overigens het meeste voor de al op enige schaal bestaande woonvormen, namelijk de woongemeenschap (3) of het seniorenwooncomplex (4). De meer innovatieve concepten 2, 5 en 6 spreken slechts een enkeling aan.
Het experimenteel onderzoek was zo kleinschalig dat er nog geen conclusies aan kunnen worden verbonden in termen van marktpotentieel. SEV en VROM overwegen vervolgonderzoek.

Meer informatie

  • Artikel 'Experimenteel onderzoek naar senioren communities' op website SEV

18-04-2007